Utenfor kurslokalene står den nye buffervogna som leies ut av Norsk Trafikksikring AS. Fra venstre: Kenneth Andersen, Per Christian Weum og Cato René Karlsen. Alle er bilbergere i Redningsverket.
Utenfor kurslokalene står den nye buffervogna som leies ut av Norsk Trafikksikring AS. Fra venstre: Kenneth Andersen, Per Christian Weum og Cato René Karlsen. Alle er bilbergere i Redningsverket.

Bilberger – et farlig yrke

Nå har bilbergingsbransjen tatt grep med blant annet bufferbiler og tilhørende arbeidsvarslingskurs.

Publisert Sist oppdatert

AT.no treffer bilberger Kenneth Andersen på arbeidsvarslingskurs hos Norsk Trafikksikring AS i deres lokaler i Ski i Akershus.

Her lærer Andersen, som arbeider for Redningsverket AS i Østfold, om hvordan han kan gjøre hverdagen på veien mindre risikabel. En viktig forbedring av arbeidsmiljøet for bilbergerne i Norge er bruk av bufferbiler, som det nå er enighet i bransjen om at oppdragsgiver må dekke kostnadene for. I mange tilfeller er det forsikringsselskaper som må ta regningen.

På flerfeltsveier, og på enkelte uoversiktelige strenkninger der fartsnivået er 60 km/t eller høyere på tofeltsvei, bruker Redningsverket nå bufferbil. Redningsverket har blant annet E6 og E18 i Østfold og Follo sør i Akershus som arbeidsfelt.

- Det er en forbedring av sikkerheten å bruke buffervogn. Både for oss og for trafikantene. Bergingen foregår ofte på veiskulderen på firefeltsvei. Med buffer får vi de fleste til å kjøre i venstre felt når de passerer oss. Selv om bilistene sjelden senker farten på grunn av en buffervogn, så kjører de i hvert fall lenger unna bergingen, sier Andersen.

 

En buffervogn i aksjon på E6 ved Rygge tvinger trafikken vekk fra bilbergerne. Høyhastighetsoppdrag på firefeltsvei er noe av det farligste bilbergerne gjør. De er glade for at det nå er funnet praktiske løsninger på myndighetenes krav som gjør arbeidsdagen tryggere.
En buffervogn i aksjon på E6 ved Rygge tvinger trafikken vekk fra bilbergerne. Høyhastighetsoppdrag på firefeltsvei er noe av det farligste bilbergerne gjør. De er glade for at det nå er funnet praktiske løsninger på myndighetenes krav som gjør arbeidsdagen tryggere.

Bufferen

Redningsverket har én Vorteq buffertilhenger med lyspil, som trekkes av en lett lastebil, i daglig drift. Tilhengeren har de kjøpt av ATA Hill & Smith AS som leverer de mest brukte bufferne i Norge. Da AT.no var på besøk hos Norsk Trafikksikring midt i november sto en annen buffertilhenger utenfor lokalene. Denne skal brukes ved arbeid der det er krav til energiabsorberende sikring. Dette er produkter Norsk Trafikksikring AS leier ut til alle som har behov. Også denne er levert av ATA.

- De er litt forskjellig bygget opp og har begge sine fordeler, men felles er at begge disse tilhengertypene er testet og godkjent for bruk på alle norske veier, sier daglig leder Kai V. Berg i Norsk Trafikksikring.

Støtputene er testet etter det amerikanske regelverket NCHRP350, og gir sikkerhet både for bilister og de som jobber på veien.

Bufferhengerne gir operatøren stor smidighet ved valg av bil, den kan brukes etter nær sagt alle typer lastebiler.

Krav om kurs i arbeidsvarsling

Det er håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» som gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeid på og ved vei skal varsles og sikres. Dette gjelder alle offentlige veier i Norge, også de kommunale veiene.

Skal det pågå arbeid innenfor veiens sikkerhetssone er det krav til kurs i arbeidsvarsling for alle som arbeider eller oppholder innenfor dette området uavhengig om arbeidet er lønnet eller ikke. Disse kursene må fornyes hvert femte år, og er delt opp i tre forskjellige kurs:

Kurs 1 er et kurs som gjennomføres over en dag og som er beregnet på alle som skal jobbe på vei. Kurs 2 er for den som skal være ansvarshavende og sørge for at varsling og sikring er i orden på arbeidsstedet, dette kurset gjennomføres over 2 dager.

Kurs 3 er for de som skal være trafikkdirigenter.

Sikkerhetssone i sideterreng

Sikkerhetssonen måles fra kjørebanekanten og ut i sideterreng. På en vei med fartsgrense 50 km/t er denne avstanden fire meter ut i sideterreng.

- Det er nok mange bransjer som ikke er klar over at de er omfattet av disse kravene. Bilbergerne har vært flinke, og er en av flere bransjer som har kommet på banen for opplæring av sine ansatte, sier Berg.

Norsk Trafikksikring AS har tre kursholdere som reiser landet rundt og holder kurs. Siden bedriften også driver med utleie av rekkverk og tyngre utstyr, kommer man ofte borti planlegging av slikt arbeid.

- Vi er derfor godt kjent med de utfordringene som finnes rundt om i landet, vi har en praktisk tilnærming til det store fagområdet  arbeidsvarsling er. Kanskje spesielt når det gjelder beregning av sikringstiltak. Her har faktisk instruktørene fått opplæring fra en engelsk produsent.

Ber yrkessjåfører om hjelp

Farten forbi bergingsstedet for høy etter deres mening.

Driftsansvarlig Per Anders Peterson i Redningsverket AS ønsker å få hjelp av lastebilsjåfører:

- Dersom lastebilsjåførene senker farten forbi stedet der vi arbeider, vil farten på all trafikken automatisk senkes. Det vil gjøre hverdagen vår sikrere, sier han til AT.no.