Signerte kontrakt til kvart milliard

Kontrakten for totalentreprisen i Lilleelvkrysset-prosjektet ble signert torsdag. Verdien er på 229 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Fire entreprenører kjempet om kontrakten om å bygge ny vei på strekningen mellom Gimlevegen og Augestadvegen på fylkesvei 32 i Telemark også kjent som Lilleelvkrysset. En av entreprenørene ble vraket av Statens vegvesen på grunn av manglende dokumentasjon.

Kvart milliard

AF Gruppen hadde det laveste tilbudet på snaut 228 millioner kroner, og torsdag ble kontrakten med entreprenøren signert.

Se alle tilbudene her. 

- Prosjektet er bynært, og vil skape en barriere mellom boligområde, skoler og idrettsanlegg på den ene siden, og Porsgrunn sentrum, jernbanestasjon og bussterminal på den andre siden. Å sikre gode løsninger for de mange gående/syklende som skal mellom disse målpunktene er viktig, både i det ferdige anlegget og under bygging. Statens vegvesen som byggherre er svært opptatt av å ivareta dette aspektet. Dette mener vi AF Gruppen vil ivareta, sa prosjektleder Roar Gärtner under signeringen.

Se presentasjon av prosjektet øverst.

En stor del av vegen i totalentreprisen går i tunnel. Dette viser seg å være den store utfordringen i prosjektet med tanke på jernbane og boligblokker i området. I tillegg er grunnforholdene vanskelige.

-Et nært samarbeid mellom Vegvesenets og entreprenørens ekspertise var avgjørende for et godt resultat. AF Gruppen har levert en teknisk løsning på disse utfordringene som jeg mener er nyskapende. Løsningen sikrer både jernbane og boligblokkene under byggefasen, og som i tillegg er vesentlig rimeligere enn en tradisjonell løsning som vi ville fått dersom vi hadde benyttet en mer tradisjonell kontraktsform, sier Gärtner.

Samarbeid med Norconsult

AF Gruppen har inngått et samarbeid med Norconsult som de mener sitter med geoteknisk spisskompetanse, samt Jetgrunn som innehar kompetanse på avansert fundamentering.

Prosjektet er delt inn i to hovedentrepriser. Totalentreprisen som i dag ble signert gjelder for strekningen fra Dr. Munks gate til Augestadvegen.  Utførelsesentreprisen som utlyses våren 2016 gjelder fra Gimlevegen til Dr. Munks gate.

For begge entreprisene forventes ferdigstillelse juni 2018 med selve åpningen i juli 2018.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS