Sønnen Morten mottok æresmedlemskapet på vegne av sin bortreiste far.
Sønnen Morten mottok æresmedlemskapet på vegne av sin bortreiste far.

Fridtjof Andreassen ble æresmedlem

HOLBERGS PLASS (AT.no): Fridjof Andreassen ble hedret med æresmedlemskap i NFF under Fjellsprenger'n torsdag.

Publisert Sist oppdatert

Under Fjellsprengningsdagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 27. november ble Fridtjof Andreassen utnevnt til æresmedlem.

Her er NFFs begrunnelse:

Æresmedlemskap i Norsk Forening for Fjellsprengningstekikk henger høyt og slik skal det være.

Æresmedlemsprosessen ble etablert ca 1968.  Som del av Fjellsprengningsdagen og under Festmiddagen, ca 1 time ut i programmet, etter at ”Nisser og Dverge” var sunget nominerte Styret Henrik Wergeland som foreningens første Æresmedlem, omgående vedtatt med akklamaslon fra formann, styre og hundrevis medlemmer, senere formalisert og registrert.

Etter ca tyve års pause mente Styret at tiden var moden. På ny ble det utdelt æresmedlemskap, denne gang etter veloverveid styrebehandling og slik fortsetter det

Styret har besluttet at det i 2015 skal utnvnes et nytt Æresmedlemskap.

Om kandidateen som blir tildelt denne æresbevisning peker styret på:

  • Lang fartstid i foreningen.
  • Har hatt mange verv i NFF, som foredragsholder, veileder, komiteformann og styremedlem
  • Analytisk, strukturert, har vært toneangivende i foreningens kunnskapsformidling
  • Sterk faglig bakgrunn, sivilngeniør med erfaring både fra entreprenør- og rådgiversiden
  • Stikkord er vannkraft, olje og vei

Fre en seks sider lang CV fremgår at det gjelder en mann, født i kjølvannet av andre Verdenskrig, kom seg skadefri tilbake til Østlandet etter studium på Gløshaugen. Fra hans senere karriere som gjelder  rådgiversiden står kommunikasjoner sentralt, Ring 3, Bjørvika, E6 Vinterbro, Oslofjordtunnelen og mye annet.

 Han bersker både norsk og engelsk, har åpenbart sans for USA der han tilfeldigvis befinner seg nå.

Som utmerket ”Stand in” stiller sønnen ….….

På diplomet står det Fridtjof Andreassen

Gratulerer!