Kim Terje M. Tollefsen (t,v.) arbeider som grunnarbeider og dumperkusk etter at hans lastebilførerkort ble inndratt fordi han hadde epilepsianfall for ti år siden. Han er glad for måten arbeidsgiver Kaare Mortensen Oslo/Akershus har tatt vare på ham.
Kim Terje M. Tollefsen (t,v.) arbeider som grunnarbeider og dumperkusk etter at hans lastebilførerkort ble inndratt fordi han hadde epilepsianfall for ti år siden. Han er glad for måten arbeidsgiver Kaare Mortensen Oslo/Akershus har tatt vare på ham.

Strengere krav på gang

Nye og strengere helsekrav er på trappene for de med førerkort for tunge kjøretøy. Det er tre diagnoser som blir strengere. Epilepsi, diabetes og de med syn på bare ett øye.

Publisert Sist oppdatert

De nye helsekravene, som ikke er ferdig behandlet ennå, vil trolig bli vedtatt og innført fra nyttår. Noen nye helsekrav kom allerede for ca. fem år siden. De var et resultat av EU-direktiver. Fortsatt er det noen som har førerkort for lastebil og buss etter gamle helsekrav. De møter ikke de nye kravene før de må fornye førerkortet sitt.

Inntil i høst har man kunnet søke Fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravet. Det nye nå er at dispensasjonsretten nærmest faller helt bort.

For de tre gruppene (personer med epilepsi, diabetes og kun syn på ett øye) som får helsekravene innskjerpet, vil det få store konsekvenser dersom de nye kravene blir vedtatt.

Har man epilepsi og bruker medisiner mot anfall, får man igjen førerkort gruppe 2 og 3 først ti år etter siste anfall, eller ti år etter at man sluttet med medisiner.

Også for personer med diabetes, som bruker insulin eller andre medisiner, blir kravene strengere for de tunge klassene, kjøreseddel og utrykningskjøring. Det samme gjelder den siste gruppen som rammes av innstrammingen, bilførere med syn på bare ett øye.

Synes det er strengt

I Helsedirektoratet synes de reglene er svært strenge. Deres folk i EU-systemet er også med i arbeidet med førerkortdirektivene. Når det gjelder epilepsi og diabetes, viser ekspertene i EU til «solid evidens» for risikoberegningen som gir grunnlag for de strenge reglene. I Helsedirektoratet sier de at de føler med alle som blir berørt av eventuelle regelendringer.

Det blir altså skjerpede helsekrav for disse tre gruppene. Men for andre grupper vil det bli lettere. Både for hjertesyke og personer med rus-relaterte lidelser blir det enklere å få førerkort for de tunge klassene.

13.000 inndragninger

Hvert år havner ca. 13.000 saker som handler om inndragning av førerkort av helsemessige årsaker på fylkesmennenes bord. De siste årene er det også behandlet mellom 15.000 og 16.000 saker om dispensasjon fra helsekravene.

Helsedirektoratet er ankeinstans for fylkesmennenes påklagede avgjørelser. Der har antallet ankesaker økt sterkt og har ligget på over 700 de siste årene.