- Vi er derfor glade for å ha blitt valgt til å gjennomføre dette prosjektet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.
- Vi er derfor glade for å ha blitt valgt til å gjennomføre dette prosjektet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppen bygger fylkesvei 32 i Porsgrunn

AF Gruppen (AFG) er innstilt av Statens vegvesen Region sør som totalentreprenør for byggingen av fylkesvei 32 i Porsgrunn.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesvei 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset) er det største veiprosjektet i bypakke Grenland. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise og omfatter prosjektering og bygging av ny fylkesvei mellom jernbanen og boligbebyggelsen.

Grunnforholdene er vanskelige, og Statens vegvesen ønsket entreprenørenes forslag til teknisk løsning. AF Gruppen og Norconsult har i nært samspill med Statens vegvesen gjennom prosedyre for konkurransepreget dialog utviklet den tekniske løsningen.

Avtalen har en verdi på ca. 230 mill. kroner. Etter en planleggings- og prosjekteringsperiode starter arbeidene i februar 2016. Entreprisen skal ferdigstilles sommeren 2018.

- AF har lang erfaring med komplekse og urbane multidisiplinære prosjekter, og denne totalentreprisen passer godt til vår kapasitet og kompetanse. Vi er derfor glade for å ha blitt valgt til å gjennomføre dette prosjektet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Ved tilbudsåpningen mandag 2. november var AFG betydelig lavere på pris enn de andre tilbyderne.