Isachsen Gruppen skal bygge gang- og sykkelvei på strekningene som mangler det mellom Olavsgård (Hvam) i Skedsmo kommune og Frogner i Sørum kommune i Akershus. Begge steder er markert med rød ring på kartet. Det skal også bygges rundkjøring i problemkrysset som er markert med blå ring.
Isachsen Gruppen skal bygge gang- og sykkelvei på strekningene som mangler det mellom Olavsgård (Hvam) i Skedsmo kommune og Frogner i Sørum kommune i Akershus. Begge steder er markert med rød ring på kartet. Det skal også bygges rundkjøring i problemkrysset som er markert med blå ring.

Isachsen med Trondheimsveien-kontrakt

Isachsen Gruppen signerte onsdag 18. november kontrakt med Statens vegvesen om å bygge gang- og sykkelvei mellom Olavsgård i Skedsmo og Frogner i Sørum (Akershus) .

Publisert Sist oppdatert

- Ja, for beboerne på denne delen av Romerike er det nok en gledens dag når vi nå snart starter opp arbeidene med ny gang – og sykkelvei. Det er relativt mye ferdsel her, og mange foreldre har nok kviet seg for å sende barna til fots eller på sykkel langs en såpass tungt trafikkert strekning. Dermed har nok mange valgt egen bil som skoleskyss. Snart slipper de det, uttaler Isachsens distriktssjef for Sør-Norge, Ole Konrad Haug, på selskapets nettsider.

De fire delstrekningene som mangler gang- og sykkelvei mellom Frogner og Olavsgård har en samlet lengde på ca. fire kilometer. Prosjektverdien er på i overkant av 65,7 millioner kroner. Anleggsoppstart er snarest, og senest i januar 2016. Prosjektet skal være ferdigstilt 1. september 2017.

I tillegg til vei for myke trafikkanter, skal det anlegges rundkjøring der Solbergveien møter Trondheimsveien. I tillegg skal VA-anlegget i området oppgraderes og det skal settes opp veibelysning.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS