Lastebilen råder grunnen

 – Mens det er et faktum at sjø og bane har en synkende markedsandel, får lastebilen en stadig mer sentral rolle.

Publisert Sist oppdatert

Lastebilgeneral Geir A. Mo understreket på Logistikkdagen 2015 hvem som råder grunnen i transportnæringen.

- Man kan bygge så store og flotte havner en bare vil, men uten lastebilen stopper Norge, fremhevet den adm. direktøren i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) da han i storform innledet på den tradisjonelle Logistikkdagen i Sandnes nylig.

- Årlig transporteres om lag 270. mill. tonn på vei i Norge. Av dette kunne noe over 20 mill. tonn vært aktuelt for transport med andre transportmidler. Med sterke virkemidler synes det mulig å overføre 5‐7 mill. tonn (1,9-2,6%) fra vei til sjø og jernbane. Med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk lønnsomhet synes overføringspotensialet mer beskjedent.

Ifølge Geir A. Mo forsterker disse tallene fra NTP 2018-2029 og konklusjoner fra Godsanalysen at det må satses på veibygging i Norge.

- Utfordringen er veistandard og løsningen er vedlikeholdsplan, understreket Mo. 

Miljøvennlig

- Lastebilen er heller ikke noe forurensningsproblem lenger, fremhevet lastebilgeneralen og viste til en fantastisk, teknologisk utvikling med både Euro 5- og Euro 6-motorer.

Men midt oppe i den positive utviklingen for lastebilbransjen understreket han kabotasjeproblemet og sosial dumping, og at utenlandske transportører overtar i stadig større grad for norske.

- I en situasjon med ulik konkurranse og økt internasjonal transport med betydelige kostnadsforskjeller er det av største viktighet å få like konkurransevilkår, fremhevet lastebilgeneralen og fortsatte:

- Vi har en visjon om full aksept for norsk godstransport og dens nytte for samfunnet. Målet er å tilrettelegge for effektiv og sikker godstransport. Våre verdier er å være lovlydige, bærekraftige, ansvarlige, kompetente og samlende.

Powered by Labrador CMS