Lastebilen råder grunnen

 – Mens det er et faktum at sjø og bane har en synkende markedsandel, får lastebilen en stadig mer sentral rolle.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Lastebilgeneral Geir A. Mo understreket på Logistikkdagen 2015 hvem som råder grunnen i transportnæringen.

- Man kan bygge så store og flotte havner en bare vil, men uten lastebilen stopper Norge, fremhevet den adm. direktøren i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) da han i storform innledet på den tradisjonelle Logistikkdagen i Sandnes nylig.

- Årlig transporteres om lag 270. mill. tonn på vei i Norge. Av dette kunne noe over 20 mill. tonn vært aktuelt for transport med andre transportmidler. Med sterke virkemidler synes det mulig å overføre 5‐7 mill. tonn (1,9-2,6%) fra vei til sjø og jernbane. Med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk lønnsomhet synes overføringspotensialet mer beskjedent.

Ifølge Geir A. Mo forsterker disse tallene fra NTP 2018-2029 og konklusjoner fra Godsanalysen at det må satses på veibygging i Norge.

- Utfordringen er veistandard og løsningen er vedlikeholdsplan, understreket Mo. 

Miljøvennlig

- Lastebilen er heller ikke noe forurensningsproblem lenger, fremhevet lastebilgeneralen og viste til en fantastisk, teknologisk utvikling med både Euro 5- og Euro 6-motorer.

Men midt oppe i den positive utviklingen for lastebilbransjen understreket han kabotasjeproblemet og sosial dumping, og at utenlandske transportører overtar i stadig større grad for norske.

- I en situasjon med ulik konkurranse og økt internasjonal transport med betydelige kostnadsforskjeller er det av største viktighet å få like konkurransevilkår, fremhevet lastebilgeneralen og fortsatte:

- Vi har en visjon om full aksept for norsk godstransport og dens nytte for samfunnet. Målet er å tilrettelegge for effektiv og sikker godstransport. Våre verdier er å være lovlydige, bærekraftige, ansvarlige, kompetente og samlende.

Powered by Labrador CMS