Peabs adm. direktør og konsernsjef Jesper Göransson.
Peabs adm. direktør og konsernsjef Jesper Göransson.

Økning for Peab

Peab har lagt frem resultatene for 3. kvartal.

Publisert Sist oppdatert

− Konsernets driftsresultat øker i tredje kvartal, ekskludert engangseffekter innen forretningsområdet Prosjektutvikling foregående år. Lavere gjeld som følge av fortsatt sterk kontantstrøm gir ytterligere resultatforbedringer gjennom lavere rentekostnader. Økt ordreinngang, positive markedsutsikter og en styrket finansiell posisjon gir oss de rette forutsetningene å bygge videre på, sier Peabs adm. direktør og konsernsjef Jesper Göransson i en kommentar.

Her er nøkkeltallene (tilsvarende i fjor i parentes):

Operativ nettoomsetning: 32 124 MSEK (31 662)

Operativt driftsresultat: 1 272 MSEK (1 292)

Operativ driftsmargin: 4,0 prosent (4,1)

Resultat før skatt: 1 130 MSEK (1 079)

Resultat per aksje: 3,17 SEK (2,92)

Ordreinngang: 28 108 MSEK (24 232)

Ordrereserve: 28 050 MSEK (27 547)

Kontantstrøm før finansiering: 1 078 MSEK (1 118)

Nettogjeld: 3 488 MSEK (4 831)

Soliditet: 29,5 prosent (25,7)