Vil tidoble bomavgiften

Kjøretøy som drives med diesel kan bli dyre å kjøre i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge TØI trengs radikale tiltak mot tungtransporten for å redusere luftforurensningen. I en fersk rapport foreslår Transportøkonomisk institutt (TØI) å tidoble bompengene for dieselbiler i Oslo.

Tungtransport og persombiler

Kommunikasjonsleder Harald Aas i TØI forteller til AT.no at en også har beregnet effekten av redusert tungtransport. 

– Dette kan dreie seg om en reduksjon på 15 prosent i forhold til dagens NO2-nivå. Totalt vil tiltak mot både dieselbiler og tungtransport representere 20-35 prosent, forteller Aas. 

Ifølge TØI vil en tidobling av bompengene på dager med høy luftforurensning redusere NO2-nivåene i Oslo med rundt 7 prosent.

En slik løsning vil være bedre enn å forby bruk av personbiler med dieselmotor på dager med høy luftforurensning i hovedstaden, konkluderer TØI.

Årsaken er at et slikt forbud vil være langt dyrere for bilistene. 

Norge er EFTA-dømt

I oktober fant EFTA-domstolen Norge skyldig i brudd på reglene for luftkvalitet, fordi EUs grenseverdier for NO2 flere ganger har blitt overskredet. 

Ifølge beregninger fra Norsk institutt for luftforskning må NO2-utslippene i hovedstaden ned med mellom 30 og 35 prosent dersom man skal være sikker på ikke å overskride grenseverdiene.

- For å oppnå store reduksjoner trengs det også tiltak rettet mot tungtransport, sier Harald Aas som forteller at det nå er Samferdselsdepartementet som tar seg av den videre behandlingen av rapporten.