Entreprenør K.A. Aurstad er i gang med oppdrag fra Statnett.
Entreprenør K.A. Aurstad er i gang med oppdrag fra Statnett.

Gir 30.000 nye anleggsårsverk

Statnetts storstilte oppgradering av kraftsystemet vil gi rundt 30 000 årsverk, viser ny rapport. Se video.

Publisert Sist oppdatert

De neste fem neste årene skal Statnett investere 40-55 milliarder kroner i strømnettet.

– Vi trenger et sterkere strømnett i Norge. Vi er i gang med den største oppgraderingen og utviklingen av kraftsystemet siden krigen. Moderniseringen vil legge til rette for trygg strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser i fremtiden, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Bare i anleggsfasen vil oppgraderingen av strømnettet bidra til i underkant av 30 000 årsverk i Norge fram mot 2025, viser en fersk rapport som Thema Consulting har utarbeidet for Statnett.

Konsulentselskapet har kommet fram til tallene ved å kartlegge ringvirkningene av utbyggingen av ny kraftledning mellom Ørskog og Sogndal.

– Erfaringene fra dette prosjektet viser at om lag 40 prosent av arbeidsplassene tilfaller lokalt og regionalt næringsliv, resten til andre selskaper i Norge. For Statnett er det avgjørende at det finnes lokal kompetanse og et velutviklet næringsliv også i distriktene, sier Lont.

Se videoreportasje:

 

Økt aktivitet

Statnetts investeringsløft vil skape verdier i form av innkjøp av varer og tjenester til prosjektet. Verdiskapingen beregnes til rundt 20 milliarder kroner fram mot 2025, viser Thema-rapporten.

– Vi vil se økt økonomisk aktivitet spesielt i kommunene som berøres av kraftledningene. I sin tur vil selskapene vi kjøper varer eller tjenester fra generere økte leveranser fra sine underleverandører, sier Auke Lont.

En lokal leverandør som har hatt sterk vekst i omsetningen som følge av Statnetts virksomhet, er maskinentreprenørselskapet K. A. Aurstad i Ørsta.

– Arbeidet med kraftledningen bidro til 70 ansettelser og økt vekst i omsetningen. Vi har også økt investeringene i anleggsmidler, for eksempel har vi kjøpt inn flere gravemaskiner, borerigger og lastebiler, sier administrerende direktør Per Kristian Langlo i K. A. Aurstad.

Han mener ringvirkningene av prosjektet for Statnett betyr mer for lokalsamfunnet enn det som kan måles i kroner og øre.

– Vi har fått nye veier som ble laget i forbindelse med byggingen av ledningen. Fordi byggingen grep inn i et friluftsområde, kompenserte Statnett med å bidra til et nytt skianlegg, ny turløypetrasé, utvidet langrennstadion og en frigitt skogsvei som kan benyttes hele året, sier Langlo.

Statnetts virksomhet i området har også bidratt til økt etterspørsel etter alt fra renholdstjenester, verktøy og verneutstyr til bakevarer og hotellovernattinger.

Fra olje til kraft

Siemens er et av selskapene som har merket nedgangstidene i olje- og gassektoren. Nå blir organisasjonen betydelig styrket ved å ta del i oppgraderingen og utbyggingen av kraftnettet.

– Over en periode på fem år snakker vi om en dobling av staben innen løsninger for kraftdistribusjon og styringssystemer. Noen av disse er rekruttert internt fra selskapets divisjon innen olje og gass, sier kommunikasjonssjef Christian Jahr i Siemens.

En god del av de store kontraktene Statnett har satt ut har gått til store firmaer som Nexans og ABB som er aktive i petroleumssektoren.

– Vi merker at arbeidsmarkedet er inne i en omstilling fra olje til kraft. Statnett får stadig flere henvendelser fra tidligere petroleumsingeniører og prosjektledere som har lyst til å jobbe med fornybar energi, og det setter vi stor pris på, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen og videoen er laget for Statnett.