Posten-sjef Dag Mejdell presenterer den nye satsingen på HVO under Transport og Logistikk-konferansen på Gardermoen mandag.

Kutter fossilt drivstoff i 900 lastebiler

Posten Norge bytter fra fossilt drivstoff til fornybar diesel i all tungtransport.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det «grønne skiftet» innebærer at 900 lastebiler på norske veier blir fossilfrie. Det fører til mindre forurensing og et kraftig kutt i CO2-utslipp.

Posten og Bring er den første aktøren i Norge som går over til den nye typen andregenerasjons fornybar diesel. Dette drivstoffet reduserer partikkelutslippene med en tredel og inneholder langt mindre klimagasser enn fossil diesel.

- Overgangen til fornybar diesel er vårt største enkelttiltak noensinne for å redusere CO2-utslippene, og er en del av det grønne skiftet i Posten og Bring. Vi er allerede bransjeledende på miljøtiltak og CO2-kutt. Med fornybar diesel på all tungtransport gjør vi et kvantesprang i miljøarbeidet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge, i en pressemelding.

Bruker HVO

I denne omgang er det lastebilene i tungtransporten i Norge som går over til å bruke det nye drivstoffet som kalles hydrogenerert vegetabilsk olje (HVO). Potensialet er på 20 millioner liter fornybar diesel i året. Det innebærer en reduksjon på over 50.000 tonn CO2 – noe som tilsvarer utslippene fra 24.000 personbiler.

For å sikre tilgangen til nok drivstoff, etablerer Posten Norge 17 tankanlegg for HVO på sine terminaler over hele Norge.

- Dette er en effektiv løsning fordi den miljøsmarte, fornybare dieselen ikke krever endringer i eksisterende kjøretøy. Vi har testet over 130 000 liter på fem lastebiler i både lokal- og langtransport i Oslo. Resultatene er utelukkende positive for både miljø og kjøretøydrift, sier Mejdell.

100 prosent fornybart

Den fornybare dieselen er laget av blant annet slakteavfall og brukt frityrolje. Drivstoffet er 100 prosent fornybart og overgår kvaliteten til dagens fossile diesel.

- Posten og Bring jobber hele tiden for å minske miljøpåvirkningen, og ønsker å være en pådriver for miljøeffektive løsninger. Dette tiltaket alene har potensial til å redusere konsernets CO2-utslipp med ytterligere 10 prosent – utover de 30 prosentene vi har redusert med siden 2008, sier konsernsjef Mejdell.

Posten Norge har lyst ut anbud på både drivstoffet og tankanleggene, og i løpet av 2016 skal alle 900 lastebiler kjøre på fornybart drivstoff (HVO).

Fakta om Posten og Brings overgang til alternative kjøretøy og fornybart drivstoff:

- Posten Norge har over 6000 kjøretøy i hele Norden. Målet er at hele flåten skal benytte nullutslippsløsninger på sikt.

-I dag har konsernet 1250 elektriske kjøretøy og 300 kjøretøy på biogass, bioetanol og biodiesel.

- Ytterligere 900 lastebiler (over 3,5 tonn) vil benytte fornybart drivstoff, HVO, i løpet av 2016.

- Sammenlignet med fossil diesel, er det lavere utslipp med fornybar diesel; partikkelutslippene er 33 prosent lavere, karbonmonoksid-utslippene reduseres med 24 prosent, hydrokarbon-utslippene ned med 30 prosent og NOx-utslippene reduseres med 9 prosent.

- Posten Norge har et mål om å redusere CO2-utslippet med 40 prosent innen 2020. Siden 2008 har Posten Norge allerede redusert sine utslipp med 30 prosent.

Powered by Labrador CMS