Bygger renseanlegg for 110 mill. kroner

Veidekke har startet arbeidene med å bygge avløpsrenseanlegg i Stjørdal. Entreprenøren skal være ferdig med prosjektet i desember 2016.

Publisert Sist oppdatert

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Stjørdal kommune å bygge nytt avløpsrenseanlegg for Stjørdal sentrum, Lånke og Skatval. Kontrakten er verdt 110 millioner kroner.

Dagens Stjørdal Avløpsrenseanlegg (SARA) har for liten kapasitet og er utdatert. Derfor bygger kommunen nytt renseanlegg som skal ha kapasitet for drift gjennom de neste 50 årene. Det nye renseanlegget skal også ta imot slam fra alle mindre renseanlegg og slamavskillere i kommunen.

Veidekke Entreprenørs oppdrag er å bygge en ny pumpestasjon ved Halsøenkrysset, og på Sutterø industriområde skal de oppføre nytt renseanlegg samt garasjeanlegg og et servicebygg. Byggearbeidene har allerede starter opp, og det hele skal overleveres i desember 2016.