Prosjektleder tunnelrehabilitering i Statens vegvesen Region sør, Jan Helge Egeland t.v. og prosjektdirektør i AF Gruppen Norge AS, Kenneth Svendsen.
Prosjektleder tunnelrehabilitering i Statens vegvesen Region sør, Jan Helge Egeland t.v. og prosjektdirektør i AF Gruppen Norge AS, Kenneth Svendsen.

AF skrev E18-kontrakt

Skal oppgradere tunnel for 157 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen og AF-gruppen skrev fredag under kontrakten på rehabilitering av E18 Fosskulltunnelen i Lier i Buskerud.

Kontraktsummen er på om lag 157 millioner kroner, og arbeidene er ventet å starte siste uken av oktober, opplyser Statens vegvesen i en prssemelding. Arbeidene i tunnelen omfatter total renovering av det nesten 50 år gamle tunnelanlegget.

Fosskoll-tunnelen består av tre løp, og det er forskjellige arbeider som skal utføres i løpene. Utenfor tunnelene skal det blant annet bygges fire havarilommer, to tekniske bygg og et sedimentasjons-basseng.

I tillegg til elektroarbeider og dreningsarbeider inne i tunnelene skal det også utføres fullstendig ny systematisk bergsikring i form av bolter og sprøytebetong i et løp og sporadisk ny sikring i to løp.

Det skal også settes opp bommer, skilt og skiltportaler langs E18 på begge sider av tunnelen. Også utenfor tunnelen er det omfattende elektro-arbeide i tillegg til en del arbeid med sikring og omlegging av trafikk.

I forbindelse med disse arbeidene vil det bli trafikkomlegginger i tunnelanlegget mens arbeidene pågår, men det sikte på å opprettholde to kjørefelt i begge kjøreretninger E18 på dagtid. Hele rehabiliteringsarbeidet i E18 Fosskoll-tunnelen er ventet å være ferdig i løpet av januar 2017.