11 meter rekkevidde fra senter på maskin er det på boretårnet som sitter montert på en ny Hitachi ZX 350. Alle
11 meter rekkevidde fra senter på maskin er det på boretårnet som sitter montert på en ny Hitachi ZX 350. Alle

Mer presis og sikker boring

BALSFJORD: TP Maskin fra Finnsnes har investert i Trimble GPS på sitt Montabert boretårn. Tårnet brukes på en ny Hitachi 35-tonns gravemaskin, og hensikten er mer rasjonell og sikrere boring.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere brukte TP Maskin Montabert CPA extend-tårnet på en Cat 325 graver. I vår ble det flyttet over på en ny Hitachi ZX 350 gravemaskin. Da ble det også montert Trimble DPS900 boresystem på den nye maskinen.

Det er flere grunner til løsningen som nå er valgt, både ønske om mer effektiv og tryggere boring. Særlig ved arbeid med palling i steinbrudd gir GPS-utstyret en stor sikkerhetsgevinst.

På palle-jobber vil det nye GPS-utstyret være et svært nyttig hjelpemiddel. Frykten for å bore og treffe en gammel pipe blir eliminert. GPS'en vil huske og gi beskjed hvor forrige sett av hull ligger.

På vanlige borejobber vil det bli en stor tids- og ressursbesparelse ved at maskinføreren selv kan få alle stikkedataene rett i maskinen. Dermed blir det unødvendig å gå ut og markere punktene med spray.

Lars Pedersen har en skjerm for GPS-en til boretårnet og en skjerm for gravesystemet.
Lars Pedersen har en skjerm for GPS-en til boretårnet og en skjerm for gravesystemet.

- En praktisk glede ved det er i snø og regnvær. Da blir merkene fort borte, sier Lars Pedersen som kjører maskinen.

Han mener den aller største gleden av det nye utstyret vil komme på sømborings- og konturboringsjobber. Da vil GPS’en være til uvurderlig hjelp.

Det nye GPS-utstyret vil også gi bedre dokumentasjon på hva som gjøres. Systemet vil gi eksakte data på posisjon for hvert hull og hvor dype de er.

Godt fornøyd

Etter en god måneds bruk er Lars Pedersen godt fornøyd med det nye utstyret. Det letter hverdagen ute på anleggsområdet.

Foreløpig er det ikke mulig å kombinere skjermene til maskinstyringen og boresystemet. Derfor har Lars Pedersen to skjermer montert over hverandre inne i hytta.

Med den nye Hitachi maskinen har han 11 meter rekkevidde med boretårnet. Det gir en stor fleksibilitet i forhold til en tradisjonell borerigg. På jobben han har nå ved Balsfjord Transformatorstasjon skal TP Maskin ta ut 60.000 m3 fjell. Det aller meste blir boret med Montabert-tårnet.

Mer fleksibel med graver

- Fleksibiliteten du får med gravemaskin når du skal bore er en fordel, sett med mine øyne. Da kan du løse alle oppgavene ved sprengningsjobben på egenhånd. I tillegg får du en langt større rekkevidde enn med en ren borerigg, sier Lars Pedersen.

Den nye graveren veier drøyt 40 tonn med boretårnet montert. Den er levert med hel 12 mm Hammerglass frontrute.

Dette er forøvrig første gang Sitech har levert boresystemet DPS900 og gravesystemet GCS900. Avdelingsleder Stian Lund synes det er en spennende kombinasjon.

- Fordelen er at maskinen har full GPS-dokumentasjon, både når det bores, og når det graves med skuffa, sier han.

TP Maskin AS ble etablert i 1994 og eies av Trond Pedersen. Selskapet ble gjort om til AS i 2000. Hovedbase er på Finnsnes i Troms. Idag har selskapet 30 ansatte og de har hatt en sterk økning i omsetning. I 2014 var denne på 78 millioner kroner.

TP Maskin er det eneste selskapet i Troms med kompetanse på jernbanebygging. Selskapet driver i tillegg to pukkverk i Troms. Brorparten av prosjektene de jobber på er i midt-Troms.