Automatisk kollisjonsvarsling blir påbudt på lastebiler over 18 tonn fra 1.november. Brorparten av norske brøytebiler vil slippe påbudet fordi de er definert som offroad-kjøretøy, har fire akslinger eller allhjuls-trekk. Da er de unntatt og slipper sensoren som ellers blir liggende bak brøytefestet.
Automatisk kollisjonsvarsling blir påbudt på lastebiler over 18 tonn fra 1.november. Brorparten av norske brøytebiler vil slippe påbudet fordi de er definert som offroad-kjøretøy, har fire akslinger eller allhjuls-trekk. Da er de unntatt og slipper sensoren som ellers blir liggende bak brøytefestet.

Forvirring om brøytefester

1.november trer EU-kravet om automatisk kollisjonsvarsling og filskiftvarsling (AEBS og LWD) på lastebiler over 18 tonn i kraft. Det har vært forvirring om hva dette betyr for lastebiler med brøytefeste. Antagelig betyr det lite.

Publisert Sist oppdatert

Vegdirektoratet sendte 15. september i år ut et nytt notat. Der gir de dispensasjon for alle brøytebiler til å kunne ha brøyteplate montert. Uavhengig om det foreligger en offentlig brøytekontrakt, eller om kjøretøyet skal gå i privat brøyting.

Kravet om automatisk kollisjonsvarsling og filskiftvarsling (AEBS og LWD) har en rekke unntak. Et tradisjonelt brøytefeste sitter montert foran sensoren i grillen som må til for å få AEBS til å virke.

Svært mange av lastebilene som brukes til brøyting i Norge vil ikke få krav om dette utstyret. Dermed kan de fortsette å bruke samme brøyteplate som i dag. Enkelte nettsteder har spekulert i om alle brøytebiler må bytte brøyteplate.

Mange unntak

Alle lastebiler med fire aksler, eller trekk på alle hjul, er unntatt det nye påbudet. I tillegg er biler som er definert som offroad-biler i klasse N3G unntatt. Dette er biler med drift på minst halvparten av alle hjulene.

Forutsetningen er at bilen kan kjøre i 25 prosent stigning. Samtidig skal den klare en rampevinkel foran, bak og mellom akslingene på 25 grader. Bakkeklaringen må også være 25 cm. under både for- og bakakslingen. Mellom akslingene må bakkeklaringen være 30 cm.

De aller fleste dumperbilene i Norge oppfyller disse kravene i utgangspunktet, viser en telefonrunde A&T har gjort til bilimportørene. Brorparten av norske dumperbiler leveres med forhøyet understell.

Enkelte dumperbiler med hel-luft kan ha problemer med å oppfylle disse kravene. Også enkelte tre-akslede krokbiler som går i brøyting vil ikke slippe unna AEBS kravet.

Ikke tilbakevirkende

Påbudet om AEBS vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og gjelder kun nyregistrerte biler i Norge. Selv endringene i kjøretøyforskriften trer i kraft 1. november, skriver Vegdirektoratet i sitt notat at de først vil komme med en helhetlig vurdering innen sommeren 2016. Vegdirektoratet skriver også i sitt notat at de ser det som hensiktsmessig at trafikkstasjonen i enkelttilfeller kan gi unntak fra de nye reglene.