Automatisk kollisjonsvarsling blir påbudt på lastebiler over 18 tonn fra 1.november. Brorparten av norske brøytebiler vil slippe påbudet fordi de er definert som offroad-kjøretøy, har fire akslinger eller allhjuls-trekk. Da er de unntatt og slipper sensoren som ellers blir liggende bak brøytefestet.

Forvirring om brøytefester

1.november trer EU-kravet om automatisk kollisjonsvarsling og filskiftvarsling (AEBS og LWD) på lastebiler over 18 tonn i kraft. Det har vært forvirring om hva dette betyr for lastebiler med brøytefeste. Antagelig betyr det lite.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Vegdirektoratet sendte 15. september i år ut et nytt notat. Der gir de dispensasjon for alle brøytebiler til å kunne ha brøyteplate montert. Uavhengig om det foreligger en offentlig brøytekontrakt, eller om kjøretøyet skal gå i privat brøyting.

Kravet om automatisk kollisjonsvarsling og filskiftvarsling (AEBS og LWD) har en rekke unntak. Et tradisjonelt brøytefeste sitter montert foran sensoren i grillen som må til for å få AEBS til å virke.

Svært mange av lastebilene som brukes til brøyting i Norge vil ikke få krav om dette utstyret. Dermed kan de fortsette å bruke samme brøyteplate som i dag. Enkelte nettsteder har spekulert i om alle brøytebiler må bytte brøyteplate.

Mange unntak

Alle lastebiler med fire aksler, eller trekk på alle hjul, er unntatt det nye påbudet. I tillegg er biler som er definert som offroad-biler i klasse N3G unntatt. Dette er biler med drift på minst halvparten av alle hjulene.

Forutsetningen er at bilen kan kjøre i 25 prosent stigning. Samtidig skal den klare en rampevinkel foran, bak og mellom akslingene på 25 grader. Bakkeklaringen må også være 25 cm. under både for- og bakakslingen. Mellom akslingene må bakkeklaringen være 30 cm.

De aller fleste dumperbilene i Norge oppfyller disse kravene i utgangspunktet, viser en telefonrunde A&T har gjort til bilimportørene. Brorparten av norske dumperbiler leveres med forhøyet understell.

Enkelte dumperbiler med hel-luft kan ha problemer med å oppfylle disse kravene. Også enkelte tre-akslede krokbiler som går i brøyting vil ikke slippe unna AEBS kravet.

Ikke tilbakevirkende

Påbudet om AEBS vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og gjelder kun nyregistrerte biler i Norge. Selv endringene i kjøretøyforskriften trer i kraft 1. november, skriver Vegdirektoratet i sitt notat at de først vil komme med en helhetlig vurdering innen sommeren 2016. Vegdirektoratet skriver også i sitt notat at de ser det som hensiktsmessig at trafikkstasjonen i enkelttilfeller kan gi unntak fra de nye reglene.

Powered by Labrador CMS