Ulovlig gass-transport

Statens vegvesens kontrollører fikk mye å notere da de sjekket denne lastebilen på Ørskogfjellet i Møre og Romsdal. Nå blir alle som var involvert i transporten anmeldt.

Publisert Sist oppdatert

Lastebilen ble stoppet med 1,5 tonn propangass.

- Vi oppdaget raskt at han hadde mye mer propangass enn han fortalte oss. Det er ikke påbudt med merking av lastebilen ved transport av små mengder farlig gods, men i dette tilfellet var det så mye propan ombord at bilen skulle ha vært merket, sier Kjell Johansen i Statens vegvesen til NRK Møre og Romsdal.

Johansen beskriver hendelsen som et sjeldent alvorlig tilfelle: Lastebilen var overlastet, den var ikke ADR-merket for farlig gods, sjåføren hadde ikke kompetansebevis for å frakte så store mengder gass og det manglet nødvendig sikkerhetsutstyr i bilen.

Sjåføren blir anmeldt for manglende kunnskap om å frakte farlig gods. Også avsender og transportørbedriften blir anmeldt.