Distriktsleder Petter Bakke i Veidekke og avdelingsdirektør Anette Aanesland undertegnet kontrakten.
Distriktsleder Petter Bakke i Veidekke og avdelingsdirektør Anette Aanesland undertegnet kontrakten.

Skjeggestad-kontrakt

Kontrakten på Nye Mofjellbekken bru vest (sørgående Skjeggestad bru) på E18 i Vestfold er signert.

Publisert Sist oppdatert

Det ble, ikke helt uventet, Veidekke Entreprenør AS som fikk kontrakten med Statens vegvesen.

Kontrakten er på 46,4 millioner kroner. Den ble signert av avdelingsdirektør Anette Aanesland i Statens vegvesen og distriktsleder Petter Bakke i Veidekke Entreprenør AS på Ås prosjektkontor tirsdag 15. september.

Opptatt av fremdriften

- Vi er fornøyd med at vi har fått jobben. Det er en helt grei pris, og tid og avstand til jobben passer Veidekke godt i forhold til andre prosjekter. Vi ønsker å komme i gang med arbeidene så raskt som mulig, sier Bakke.

Aanesland er opptatt av at jobben gjøres i henhold til fremdriftsplanen. Hun ønsket Veidekke lykke til med jobben. Kommende uke skal Vegvesenet og Veidekke Entreprenør AS i gang med samhandlingsmøter. Deretter kan arbeidene med byggingen av Nye Mofjellbekken bru vest starte. Den skal stå klar til sommeren 2016.

Fire tilbydere

Det var fire entreprenører som la inn tilbud på bygging av den nye brua. Veidekke hadde den laveste prisen. Kontrakten omfatter alle arbeider, til og med asfaltering og merking.

Brua er ei spennarmert kassebru over seks spenn, med største spenn på 39 meter. Lengden er 229 meter og bredde 12 meter. Den nye brua tilkobles eksisterende landkar og søyle akse 2.

De øvrige fire søylene blir erstattet med nye. De nye fundamentene er noe større enn de gamle, og under hvert fundament blir det 12 stålkjernepeler.