Prosjektleder Kjell Otnæs (t.h.) og byggeleder Jan Nyman i Jernbaneverket ruslende på de gamle skinnene på Holmen. Arbeidene med nye kulverten er i gang i bakgrunnen.

Bygger for 250 mill. i Drammen Havn

Jernbaneverket satser stort i Drammen Havn, og Veidekke er i gang med å utbedre jernbaneterminalen på Holmen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Entreprenør Veidekke er i full gang med Jernbaneverkets storsatsing i Drammen Havn.

- Dette er et prosjekt som gir en sterk bedring av havnas tilknytning til jernbanen og styrker Drammen havn som en fullverdig intermodal knutepunkthavn, sier assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar Vannebo i en pressemelding.

Ferdig mars 2016

Veidekke er hovedentreprenør på den delen av jobben som nå gjøres. Oppdraget Veidekke har fått innebærer blant annet å sanere gamle spor, legge ca 2,6 kilometer nye spor, bygge en jernbanebro og utføre grunn- og betongarbeider samt elektroarbeider. Arbeidet setter i gang i disse dager og skal være ferdig til mars 2016.

Kontraktsverdien til Veidekke er på 105 millioner kroner.

Les også: Veidekke fikk Drammen-kontraktJernbaneverket skal oppgradere godsterminalen i Drammen. Veidekke har fått 100-millioners-jobben. 

Jernbaneverket skal bygge to nye adkomstspor og fem nye spor for på- og avlasting av biler på Holmen. Slik vil havna uten problemer kunne ta imot dobbelt så lange godstog som tidligere, nærmere bestemt 580 meter lange tog med opptil 19 vogner. Det vil nå også bli mulig å frakte biler og containere på samme tog. 

Utbyggingen vil også gjøre driften av havna og områdene rundt sikrere. Det er til daglig over 5000 trafikkbevegelser til og fra Holmen. Nå bygges det en veikulvert under jernbanesporene samt en ny kommunal vei med fortau. På denne måten blir tog- og biltrafikken skilt fra hverandre.

- Dette gjør at det blir mye sikrere drift på havna, noe som også er et veldig viktig tiltak, påpeker Vannebo.

Satt av en kvart milliard

Det er satt av 250 millioner kroner på statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. Allerede i fjor startet arbeidene med føringsveier og vann- og avløp, og i slutten av juni i år begynte selve hovedjobben. Til daglig er det 20 arbeidere i sving på anlegget, et antall som vil øke etter hvert.

– Vi skal legge 2700 meter med nye spor her på Holmen. I tillegg må vi fjerne deler av Havnelager B, et bygg nord for Draka, for å rydde plass til sporene. Det vil også bli montert tre nye lasteramper på havnelageret, forteller prosjektleder i Jernbaneverket, Kjell Otnæs som regner med å være ferdig med prosjektet første kvartal neste år.

– Vi blir litt forsinket siden det dukket opp mye sagflis i grunnen der kulverten skal bygges. Dermed må vi gjennom en tidkrevende peling ned til fast grunn før vi kan gå videre, sier Otnæs.  Flis-funnet skyldes at det i gamle dager var et sagbruk på området.

Fritt leide

En viktig årsak til tiltakene er at økt trafikk av persontog på Drammensbanen gir færre muligheter for å kjøre tog til og fra Holmen. Dermed er det viktig at godstrafikken til og fra Holmen gjøres enda mer effektiv, ved at det kan kjøres lengre tog inn på området som ikke forstyrrer annen trafikk.

– Etter at prosjektet er gjennomført vil togene kunne kjøre direkte inn på Holmen uten å måtte vente på signal fra Drammen jernbanestasjon, opplyser prosjektleder i Jernbaneverket, Kjell Otnæs. 

 

 

Powered by Labrador CMS