Rundt 20 personer var med på befaring i august. Sju entreprenørbedrifter var representert på befaringen.
Rundt 20 personer var med på befaring i august. Sju entreprenørbedrifter var representert på befaringen.

Jevn kamp om å bygge fylkesvei

Det laveste tilbudet er på like under 180 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Fem entreprenører hadde levert tilbud til tilbudsåpningen 2.september på å bygge fylkesvei 47 Kvala-Fagerheim.

Risa AS har det laveste tilbudet. Entreprenøren vil ha 179.563.884 kroner for å bygge Kvala-Fagerheim.

- Tilbudene er som ventet. Statens vegvesen er godt fornøyd med deltakelsen i anbudskonkurransen, sier prosjektleder Einar Færaas i Statens vegvesen.

- Nå skal vi gå gjennom tilbudene og kontrollregne. Går alt etter planen er anleggsarbeidene i gang i månadsskiftet oktober/november.

Tilbudene

Det var jevnt pris blant fire av entreprenørene. Veidekke la seg langt over de andre.

Disse kom med tilbud:
Risa AS (kr. 179 563 884,-)
Bertelsen & Garpestad AS (kr. 183 131 147,-)
Vassbakk & Stol AS (kr. 185 151 763,10)
Strabag AG (kr. 186 933 236,47)
Veidekke Entreprenør AS (kr. 236 219 923,-)

Bruer og undergang

Kvala-Fagerheim i nordre del av Haugesund er en del av Haugalandspakken. Prosjektet inneholder 1300 meter firefeltsvei, en 140 meter lang miljøtunnel gjennom Storhaug og to bruer. Kvala bru er 80 meter og Dubberselva bru er 40 meter.

Entreprenøren skal også fjerne fem-seks farlige avkjøringer som så skal samles i to rundkjøringer. I tillegg kjommer langsgående gang- og sykkelvei, støyvoller og støyskjermer, pluss en undergang ved Fagerheim.

Etter planen blir kontrakten underskrevet i månedsskiftet oktober/november. Anleggsarbeidet begynner kort tid etter kontraktsigneringen.