Posten Norge økte omsetningen

Økt netthandel gir lyse utsikrer for Posten og Bring. At monopolet på brevomdeling på brev under 50 gram og kravet om seks dagers brevomdeling forsvant i sommer vil gi omstilling i organiseringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Posten Norge AS, med merkevarene Posten og Bring, leverer et godt halvårsresultat. Omsetningen vokste med tre prosent, til tross for at brevvolumene fortsatte å falle. Veksten kommer på pakker som følge av økt netthandel.

Driftsinntektene i 1. halvår 2015 var 12.407 mill. kroner som er 364 mill. kroner (3 prosent) høyere enn i tilsvarende periode 2014. Driftsresultat før engangseffekter (EBITE) i 1. halvår var 314 mill. kroner, som er 2 mill. kroner høyere enn på samme tid i fjor. Utviklingen i postsegmentet var påvirket av fortsatt fall i brevvolumene.

Det offentlige står for den største nedgangen i adressert post (- 9 prosent) som følge av overgang til digitale løsninger. Logistikksegmentet var påvirket av nedgangen i oljeindustrien, men oppnådde likevel en omsetningsvekst på 5,5 prosent.

Mistet brevmonopolet

- Post- og logistikkbransjen preges av betydelige utfordringer. Brevvolumet synker som forventet med rundt seks prosent samtidig som konjunktursvingningene i oljenæringen påvirker hele økonomien. Likevel leverer vi et resultat på linje med fjoråret, noe jeg er godt fornøyd med, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Stortinget vedtok 9. juni ny postlov. Den innebærer blant annet at Postens gjenværende enerett på brev under 50 gram avvikles. Samtidig opphører kravet om brevomdeling seks dager i uken. Posten vil fortsette å omstille virksomheten for å møte nye brukerbehov og økt konkurranse.

- Vår største utfordring er digitaliseringen, men full konkurranse om posttjenester vil ytterligere skjerpe kravene. Jeg er trygg på at Posten vil hevde seg godt i konkurransen. Vi leverer posttjenester i verdensklasse, dekker alle husstander og bedrifter over hele landet, og har 18.000 dyktige medarbeidere, sier Mejdell.

Netthandel gir vekst

Posten har et finmasket utleveringsnett med 6000 postbud og 1400 Post i Butikk med lange åpningstider og god kvalitet. Det landsdekkende postnettet vil ha stor betydning også i fremtiden for distribusjon av post og stadig flere pakker som følger av økt netthandel. Konsernets samlede e-handelsvolum har økt med 8 prosent i løpet av det siste året.

- Folk handler stadig mer på nett. Det gir god vekst for pakkevolumene i Posten, sier Mejdell.

Leveringskvaliteten

Posten Norge AS oppnådde i 2. kvartal en leveringskvalitet på A-post over natt på 85,8 prosent, som var 0,8 prosentpoeng over konsesjonskravet. De øvrige fem konsesjonskravene ble også oppfylt med god margin i 2. kvartal 2015.

Sykefraværet for konsernet var 6,3 prosent i 1. halvår 2015 - en reduksjon på 0,3 prosentpoeng fra samme periode i 2014.

Powered by Labrador CMS