Området som skal reguleres er innenfor det røde rektangelet.
Området som skal reguleres er innenfor det røde rektangelet.

Får plass til 75 vogntog

Planene for døgnhvileplasser ved E18 på Langrønningen i Bamble i Telemark utvides. Nå legges det opp til at det kan lages plass til inntil 75 vogntog.

Publisert Sist oppdatert

I den opprinnelige reguleringsplanen er det regulert plass for døgnhvile til 50 vogntog. Planene er slik at 25 av disse skal opparbeides før veien åpner, mens det er regulert plass slik at ytterligere 25 plasser kan lages seinere.

- Vi har nå laget et nytt forslag til reguleringsplan hvor vi dobler antall reserveplasser. Det betyr at planen nå er 25 døgnhvileplasser og 50 plasser i reserve, sier prosjekteringsleder Nina Haugland.

Planene er nå ferdig laget og blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 31. august. Innspill til planene kan leveres innen 12. oktober.