Krysset ved riksvei 83 og Margrethe Jørgensens vei skal bygges om til en «trafikksikker rundkjøring» som skal føre til at trafikken avvikles bedre.
Krysset ved riksvei 83 og Margrethe Jørgensens vei skal bygges om til en «trafikksikker rundkjøring» som skal føre til at trafikken avvikles bedre.

Fire tilbud på veibygging

Fire entreprenører har gitt tilbud på neste delprosjekt i Harstadpakken.

Publisert Sist oppdatert

Der krysset til Margrethe Jørgensensvei ligger i dag, skal det bygges en rundkjøring som blant annet skal ta imot trafikken fra den fremtidige tunnelen gjennom Harstadåsen.

Kontrakten omfatter bygging av blant annet kjørevei, rundkjøring, forskjæring til tunnel, sykkelvei med fortau, gang og sykkelvei, gang og sykkelkulvert, landskapsarbeider, VA-anlegg og veilysanlegg.

Arbeidet omfatter også omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger og elkraft-, tele- og fiberkabler.

I tillegg skal det etableres nytt overvannssystem med gatesluk, sandfangskummer og transportledning for overvann.

Disse entreprenørene leverte tilbud innen fristen:

Målselv Maskin & Transport AS

45.886.946,-

Alf Brekken & Sønner AS

50.991.444,-

Harstad Maskin AS

40.534.062,-

Thore Magnussen & Sønn AS

42.256.959,-

Alle summene er eks. mva.

Tilbudene skal kontrollregnes før man velger entreprenør. Arbeidet starter opp i løpet av høsten 2015.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS