Peabs adm. direktør og konsernsjef Jesper Göransson.
Peabs adm. direktør og konsernsjef Jesper Göransson.

- Gode muligheter for Peab

Konsernsjef Jesper Göransson ser optimistisk på Peabs fremtid.

Publisert Sist oppdatert

Peab mener i selskapets halvårsrapport at deres markedsforutsetninger fortsatt er gode, noe som gjenspeiles i en økt ordreinngang første halvår 2015.

Selskapet opplever en viss forbedring i driftsresultatet i forhold til for ett år siden.

– Sterk svensk økonomi, befolkningsvekst og lave renter er eksterne faktorer som taler for gode muligheter for Peab de nærmeste årene. Samtidig gir en styrket konjunktursituasjon en del utfordringer vi må håndtere. Ressursmangel, særlig i storbyregionene, økte kostnader for eksempelvis underentreprenører og økte markedspriser påvirker vår lønnsomhet, sier Peabs adm. direktør og konsernsjef Jesper Göransson i en kommentar.

Peabs tall for første halvår 2015 (første halvår 2014 i parentes):

·         Operativ nettoomsetning: 20 452  MSEK (20 885)

·         Operativt driftsresultat: 678  MSEK (657)

·         Operativ driftsmargin: 3,3 prosent (3,1)

·         Resultat før skatt: 586 MSEK (493)

·         Resultat per aksje: 1,64 kr (1,32)

·         Ordreinngang første halvår: 18 973  MSEK (16 668)

·         Ordrereserve: 27 162 MSEK (27 499)

·         Positiv kontantstrøm før finansiering: 237 MSEK (802)

·         Nettogjeld: 4 315 MSEK (5 736)

·         Soliditet: 27,5 prosent (23,8)