Det er mye å juble for i AF Gruppen om dagen.
Det er mye å juble for i AF Gruppen om dagen.

Tidenes beste for AF Gruppen

AF Gruppen driver lønnsomt og har levert sitt beste kvartalsresultat noensinne.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen kan melde om en omsetning på 3490 millioner kroner i andre kvarta mot 2567 i samme kvartal i fjor, tilsvarende en vekst på 35 %. Resultat før skatt ble 262 millioner kroner mot 153 i fjor og resultatmarginen for kvartalet var 7,5 % (6,0 %).

Omsetningen for første halvår var på 6024 millioner kroner – opp fra 4862 milloner -  og resultatet før skatt på 397 millioner – opp fra 245 millioner. Resultatmargin for 1. halvår var 6,6 % (5,0 %).

Alle de seks sektorene i konsernet, anlegg, bygg, eiendom, miljø, energi og offshore  viser vekst.

- Vårt kontinuerlige arbeid med bygging av felles kultur og utvikling av våre medarbeidere gir resultater. Det er gledelig å se at motoren drar på alle seks sylindrer, og at det innenfor alle våre virksomhetsområder er gode prestasjoner, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

- Organisasjonen er i stadig vekst og har økt kapasiteten betydelig. Over 80 % av våre ledere rekrutteres fra egne rekker og dette gir oss god kontinuitet. Selv om vi har positiv utvikling på de fleste måleparametere har vi fortsatt stort potensial for forbedring. Vi vil fortsette å investere i utvikling av våre medarbeidere og bygge organisasjonen gjennom å rekruttere medarbeidere med vårt verdigrunnlag, sier Rønn.

konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn, kunne presentere en kvartalsrapport med rekordomsetning fredag.
konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn, kunne presentere en kvartalsrapport med rekordomsetning fredag.

For anleggsdelen landet omsetningen på 1000 millioner blank med et resultat før skatt på 61 millioner kroner. I samme kvartal i fjor var tallene 836 millioner og 53 millioner henholdsvis.

Avtalen om kjøp av 70 % av aksjene i Målselv Maskin & Transport ble gjennomført 4. juni.

AF Gruppens samlede ordrereserve var MNOK 11 552 (11 427). Avkastning på investert kapital var 43,7 % (41,6 %). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 223 (24) i 2. kvartal og MNOK 716 (-106) i 1. halvår.

Her finner du kvartalsrapporten.