Rune Holt, daglig leder i Norwegian Rock Group, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen signerer kontrakten om bygging av Melanbrua.
Rune Holt, daglig leder i Norwegian Rock Group, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen signerer kontrakten om bygging av Melanbrua.

Brukontrakt til NRG

Entreprenøren Norwegian Rock Group (NRG) vant jobben med å bygge den nye Melanbrua på fylkesvei 715 sør for Årnes i Åfjord.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 19. august signerte Statens vegvesen og Norwegian Rock Group kontrakten med en kontraktssum på 31,6 millioner kroner.

- Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om byggingen. Vi regner med at entreprenøren starter anleggsarbeidet i begynnelsen av september, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Den nye brua blir 54 meter lang og kommer til å bli lagt omtrent på samme sted som dagens bru, men flyttet litt nedover og dreid noe i forhold til dagens beliggenhet for å få en bedre veilinje inn mot brua fra begge sider. Brua blir 14 meter bred, der 7,5 meter er kjørebredde, samt fortau på begge sider.

Prosjektet innebærer også ca. 650 meter ny vei, hovedsakelig på sørsiden av brua. Byggetid for prosjektet er ca. et år med antatt ferdigstillelse høsten 2016.

Statens vegvesen bygger Fosenveiene på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.