Klager på norsk minstelønn

Polske myndigheter har bedt EU-stanse praksisen med at utenlandske sjåfører må ha norsk minstelønn i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Fra 1. juli skal alle sjåfører som transporterer varer med lastebil på over 3,5 tonn i Norge ha tariffbestemt minstelønn, selv om sjåføren kommer fra et lavkostland i Øst-Europa. Det innebærer en timelønn på minimum 158,37 kroner og 307 kroner i døgnet i diett.

Tanken er å hindre sosial dumping og å beskytte norske transportselskaper og sjåfører mot konkurranse fra utlandet.

Men transportselskaper i Øst-Europa mener at reglen om minstelønn kan stride mot EØS-avtalen. Det polske Departementet for infrastruktur og utvikling har engasjert seg i saken og ba i juli EU-kommisjonen vurdere hvorvidt reglene er i tråd med EØS-regelverket.

– Ministeren for infrastruktur og utvikling, Maria Wasiak, har sendt et brev til EU-kommissær for transport, Violeta Bulc, og informerte de negative konsekvensene som følge av disse reglene, sier viseminister Paweł Olszewski til nyhetsbyrået PAP.

Østeuropeiske sjåfører tjener gjerne bare en brøkdel av den norske minstelønnen, og å følge norsk lønnsnivå vil bety en betydelig merkostnad for de utenlandske selskapene. Geir Mo tror imidlertid at det er mange som har misforstått den nye reglen.

– Enkelte tror at dette gjelder internasjonal transport til og fra Norge. Men det stemmer ikke. Dette gjelder kun dersom transporten har en startpunkt og stoppunkt i Norge, sier han til Nationen.

– Men dersom det også er et problem for polsk transportbransje, så må de bare finne seg i det. Skal de operere i det norske markedet, så må de forholde seg til norske regler og norske lønninger, sier Geir Mo til Nationen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS