- Kan spare store beløp

- Samfunnet kan spare store ressurser på at entreprenørene kommer tidligere inn i prosjektene og får et større totalansvar enn i dag, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Publisert Sist oppdatert

Oslo Economics har utarbeidet en rapport or Veidekke, der det konkluderes med at totalentrepriser kan spare betydelige summer for samfunnet, gitt at forutsetningene for denne utbyggingsformen er på plass.

Rapporten kan leses her og legges fram under Veidekkes seminar under Arendalsuka mandag.

Kan spare snau milliard

I rapporten konkluderes det med følgende:

«Vi anslår at dersom bruken av totalentrepriser i norske vegprosjekter øker, vil det føre til besparelser på om lag 950 mill. kroner i prosjektene Statens vegvesen planlegger de neste 2,5 år.»

- Statens vegvesen kan frigjøre ressurser internt, byggetiden kan reduseres og det kan bli langt færre tvister mellom byggherre og entreprenører, sier økonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

- Samfunnet kan spare store ressurser på at entreprenørene kommer tidligere inn i prosjektene og får et større totalansvar enn i dag, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.
- Samfunnet kan spare store ressurser på at entreprenørene kommer tidligere inn i prosjektene og får et større totalansvar enn i dag, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Han får støtte av konsernsjef hos storentreprenøren Veidekke, Arne Giske.

- Når et veiprosjekt er ferdig regulert, tar det ofte flere år før byggearbeidene kommer i gang. Dersom en entreprenør får totalansvar for et prosjekt, kan byggetiden reduseres med opptil to år ved at detaljplanlegging og bygging kan gjøres parallelt. I tillegg spares store ressurser ved at Statens vegvesen da kan stille krav til veiens funksjon og kapasitet - og slipper å kontrollere i detalj hvor mye stein og grus og hvor mange meter asfalt som legges, sier konsernsjef Giske.

Under seminaret mandag blir det debatt med, som har invitert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad til debatt i dag.

Vegvesenet positivt

Statens Vegvesen er langt på vei enige i konklusjonene fra rapporten, men mener at det ikke er noe som kan gjennomføres umiddelbart.

- Vegvesenet ønsker å ta i bruk totalentreprise i langt større omfang enn tilfellet er i dag. Men markedet må modnes gjennom kompetanseutvikling og erfaring. Dette er noe vi skal få til i et samarbeid med anleggsbransjen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

I dag er det vanlige at Vegvesenet først prosjekterer og så inviterer entreprenører til å utføre det som er prosjektert. Dermed bærer byggherren risikoen for at underlaget er riktig.

- Får entreprenøren selv ansvar for prosjektering innebærer det mer risiko, sier Sandvin.