Et flertall av bedriftene i anleggsbransjen spår at 2015 blir bedre enn 2014.
Et flertall av bedriftene i anleggsbransjen spår at 2015 blir bedre enn 2014.

Optimisme i anleggsbransjen

Forventer høyere omsetning og bedre lønnsomhet, men det er skjær i sjøen.

Publisert Sist oppdatert

Bedrifter i anleggsbransjen forventer høyere omsetning, bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i 2015 sammenlignet med 2014. Det viser en undersøkelse gjennomført av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) blant 652 medlemsbedrifter.

Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Store forskjeller

Det er imidlertid forskjeller både mellom arbeidsområder og geografiske områder.

- Tilbakemeldingen fra medlemsbedriftene vitner om fremtidstro. Det er imidlertid entreprenører som jobber med utbygging av vei og annen transportinfrastruktur som oppgir å være mest optimistiske. Bedrifter som utfører oppdrag i regi av kommunene, som utbygging av vann- og avløpsnett, har mindre positive forventninger, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen, som ikke er overrasket over bransjeforskjellene:

Mefs administrerende direktør Trond Johannesen kan fortelle om en moderat optimistisk bransje.
Mefs administrerende direktør Trond Johannesen kan fortelle om en moderat optimistisk bransje.

- Vi har en regjering som satser på samferdsel, mens det kommunale vann- og avløpsnettet på landsbasis lenge har vært for lavt prioritert - til tross for store vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov.

Mange oppdrag

75 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen beskriver oppdragsmengden det kommende halvåret som «svært god» eller «god».

Videre forventer 35 prosent av bedriftene at bedriftens lønnsomhet samlet sett vil bli bedre i 2015 enn i 2014. 21 prosent av bedriftene opplyser imidlertid at de forventer lavere lønnsomhet i 2015.

Tall fra Prognosesenteret anslår en vekst i anleggsinvesteringer på 8 prosent fra 2014 til 2015, og en vekst på 12 prosent fra 2015 til 2016.

Anslagene er basert på planlagte prosjekter pr. i dag. For perioden 2015-2016 er det fylkene Aust-Agder, Hedmark og Trøndelagsfylkene som ligger an til å oppleve største prosentvis vekst fra 2015-nivå. Veksten er i stor grad drevet av økte investeringer i transportinfrastruktur.

Fire utfordringer

Ifølge Mef er det fire hovedutfordringer for anleggsbransjen i tiden fremover:

  • Lav prioritering av vann- og avløpssektoren
  • Krevende rekrutteringssituasjon for mange bedrifter
  • Useriøse aktører må stenges ute
  • Stadig større anleggskontrakter - Vanskeligere markedssituasjon for de mindre entreprenørene

- Vi er særlig bekymret for at rekrutteringssituasjonen til bransjen kan bli krevende på sikt. I undersøkelsen beskriver hele 40 prosent av bedriftene rekrutteringen av fagarbeidere som «lite tilfredsstillende» eller «svært vanskelig». Dette er en tydelig beskjed politikerne om at rammevilkårene for yrkesfagene må styrkes. Skolene må gis en bedre finansiering, som både hever kvaliteten på utdanningen og sikrer at antallet skoleplasser er tilpasset etterspørselen fra næringslivet, avslutter Trond Johannesen. 

Powered by Labrador CMS