Lemminkäinen asfalterer for Hæhre

Skal legge 50.000 tonn asfalt på E18 mellom Riksgrensen og Ørje.

Publisert Sist oppdatert

Lemminkäinen Norge er tildelt kontrakt fra Hæhre Entreprenør for produksjon og utlegging av 50.000 tonn asfalt på E18 mellom Riksgrensen og Ørje.

Prosjektet Riksgrensen–Ørje er en del av den pågående opprustningen av E18 i Østfold mellom Riksgrensen og Vinterbro, med bygging av tofelts motortrafikkvei med midtdeler.

- Størrelsesmessig er dette et betydelig prosjekt, og omfatter gode, faglige utfordringer. Kontrakten er også den første, store kontrakten Lemminkäinen inngår med Hæhre Entreprenør. Hæhre er en stor aktør, med et betydelig fokus på fremdrift og effektivitet. Vi ser fram til å gjennomføre prosjektet i samarbeide med dem, sier Hans Jørgen Sundby, viseadministrerende direktør i Lemminkäinen Norge. 

Strekningen Lemminkäinen skal asfaltere er på 6,4 kilometer og har en bredde på 12,5 meter. Det skal bygges ett forbikjøringsfelt på om lag én kilometer i begge retninger. Gjennom Ørje sentrum følger E18 dagens vei, men lokaltrafikken skal føres i nye toplanskryss, og det skal derfor også bygges nye lokalveier samt gang- og sykkelveger.

- Vi er glade for tildelingen og ser fram til å starte arbeidet. Vi er også fornøyd med å ha kommet frem til gode løsninger til riktig pris. Tildelingen av kontrakten viser vår konkurransekraft og at Lemminkäinens kompetanse og gjennomføringsevne tas godt imot i markedet, sier Sundby.

Hovedtyngden av asfaltleveransene skal skje i 2016 og 2017, men også med mindre leveranser i 2015. Sundby, som selv bor i Ørje og som har E18 som daglig reisevei, kommer til å følge prosjektgjennomføringen på nært hold.

- Jeg kommer til å være svært tett på, gjennom fysisk å følge opp prosjektet oppimot to ganger daglig, sier Sundby.