To rettssaker mot Statens vegvesen

Statens Vegvesen (SVV) må møte Vinstra-entreprenøren Erling Rolstad AS i to rettsaker, en i september og en i februar neste år, ifølge avisen GD.

Publisert Sist oppdatert

Begge sakene har sitt utspring i rassikringsarbeider på veien mellom Vinstra og Skåbu i 2011 og 2012. Oppdraget ble mye mer omfattende enn hva man hadde sett for seg, og det er stor uenighet om sluttoppgjøret for arbeidet. Entreprenøren mener SVV skylder selskapet 16 millioner kroner, og det er en rettssak om penger som kommer opp i februar.

Mye fjell

Veien mellom Vinstra og fjellbygda Skåbu har vært en problemvei med stor rasfare gjennom mange år. Anbudsjobben på rassikring hadde en ramme på 6,2 millioner kroner for fjerning av 14.000 m3 fjell. Det endte opp med 130.000 m3 som entreprenøren mener å ha god dokumentasjon på. Det ble gjort ny avtale, men SVV mener det bare dreier seg om 99.000 m3. Det er denne uenigheten rettssystemet skal ta stilling til i februar.

Prinsippspørsmål

Rettssaken som skal opp i tingretten i Lillehammer 7. september, har også sitt utspring i Skåbuveien, men er mer av prinsipiell art. Entreprenøren mener at konflikten om Skåbuveien har ført til at selskapet har mistet andre oppdrag for SVV. Konkret nevnes sprengningsoppdrag i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei på Lalm i Ottadalen. Oppdraget gikk til John K. Lien og sønner AS som skulle bruke Rolstad som underentreprenør. SVV foretok imidlertid en ny vurdering av oppdraget som gikk til et selskap med høyere pris.

Ifølge Rolstads advokat har selskapet vært utestengt fra å ta oppdrag som gjelder sprenging og knusing for Statens vegvesen i perioden frem til sommeren 2015 og at dette kan ha medført et tap i størrelsesorden 30 millioner kroner.

 

LES OGSÅ: