Scania styrker stillingen

Scania har et solid grep om de to tyngste klassene og er dermed også det største lastebilmerket i Norge for tiden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Sist vi brakte registreringsstatistikk for lastebiler, pr. utgangen av mai, ledet Scania med 4 biler på Volvo. Dette mikroskopiske forspranget er nå økt til hele 157 biler. Ser man alle vektklasser under ett, er tilbakegangen pr. utgangen av juli på 6,2% mot 9,7% for to måneder siden. Denne tendensen har vi sett en stund nå, og hvis den fortsetter, kan vi havne på omtrent samme marked som i fjor. Et usikkerhetsmoment er imidlertid i hvilken grad nedgangen i oljesektoren går ut over etterspørselen etter transport og dermed også lastebiler.

Vi har i størst mulig grad «vasket» statistikken for kjøretøy som i vår sammenheng ikke har noe å gjøre blant lastebilene, altså campingbiler og dumpere som rent teknisk blir registrert som lastebiler. Vi kan imidlertid ikke garantere at det ikke kan finnes noen campingbiler i kategorien «andre».

3,5 – 5,9 tonn

Letteste lastebilklasse har en tilbakegang på 18,2% mot nesten 37% ved utgangen av mai. Mercedes-Benz med Sprinter leder klassen, og har med samme antall registrerte enheter som i fjor styrket markedsandelen ytterligere. Volkswagen på andreplassen har nesten en halvering av antall enheter og taper en betydelig markedsandel.

6,0 – 9,9 tonn

Omtrent samme nedgang som den letteste klassen og klart bedrer enn for to måneder siden. Iveco har kapret førsteplassen fra Mercedes-Benz, men har likevel lavere markedsandel enn for ett år siden. Mercedes-Benz har økt sin markedsandel fra samme periode i fjor. Verst har det gått med Fuso som har halvert registreringene fra i fjor, men det er likevel gunstigere enn ved utgangen av mai.

10,0 – 15,9 tonn

I denne klassen er tilbakegangen større enn pr. utgangen av mai. Mercedes-Benz er klart størst, men har tapt markedsandeler siden mai. MAN på neste plass har registrert godt under halvparten fra samme periode i fjor. Iveco har registrert bare fjerdeplassen av hva merket gjorde i samme periode i fjor. Vil en fornyet Eurocargo-serie senere i år kunne gjøre noe med dette? DAF har fordoblet antall registreringer, men fra et meget lavt nivå.

16,0 – 21,9 tonn

Tidligere i år har denne klassen vist vekst, men pr. utgangen av juli ligger segmentet 2,8% under fjoråret. Scania har hatt en kraftig vekst i dette segmentet fra i fjor, mens Volvo har opplevd stikk motsatt utvikling. De fleste andre merkene ligger omtrent på samme nivå som i fjor, bortsett fra de to minste som har doblet antall registreringer.

22 tonn og tyngre

Den tyngste klassen er helt dominerende på registreringsstatistikken, og utviklingen her er avgjørende for totalmarkedet. Pr. utgangen av juli er tilbakegangen i denne klassen på 4,0% mot 9,1% for to måneder siden. Scania ligger nå drøyt 100 biler foran Volvo i denne klassen med en markedsandel på over 40%. De to merkene har langt på vei oppnådd stikk motsatt utvikling siden samme tid i fjor. At Scania har ett av de eldste lastebilprogrammene slår altså ikke negativt ut, men samtidig har selskapet hatt en motorutvikling med stadig lavere drivstofforbruk som resultat. Det kan ha fått mange lastebilkjøpere til å velge østsvensk.

Mercedes-Benz øker fortsatt jevnt og trutt, og nå ser vi også at MAN har kommet tett på fjorårets markedsandel. DAF og Iveco ligger omtrent på fjorårsnivå, mens Renault har femdoblet registreringene siden samme tidspunkt i fjor.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS