Stor utrykning til Sjursøya da det ble meldt om en tank med farlig gods som hadde veltet og var lekk.
Stor utrykning til Sjursøya da det ble meldt om en tank med farlig gods som hadde veltet og var lekk.

Stengte Mosseveien etter lekkasje

Mosseveien sørover i/fra Oslo ble stengt en kort periode tirsdag 4. august da en tank med kjemikalier veltet i forbindelse med godshåndtering på Sjursøya.

Publisert Sist oppdatert

Brann og redningsetaten Oslo skrev følgende på Twitter da de rykket ut etter klokken 15:

«Vi har store ressurser på Sjursøya ifm ulykke med farlig gods. Kjemikaliedykkere er framme for å undersøke nå.»

Senere twitret etaten:

«Det er to tanker involvert, som har veltet. En av tankene inneholder farlig gods. Ingen personskade.» og «Liten lekkasje fra tanken med farlig gods (styren). Våre kjemikaliedykkere jobber med å tette lekkasjen.»

Etter få minutter på plass meldte utrykningsetatene om at lakkasjen var tettet.