Oslofjordtunnelen. Bilde fra 2010.

Større brannrisiko i bratte tunneler

I Norge er det 1129 tunneler på riks- og fylkesveiene. Det skjer færre ulykker i tunnel enn på veiene ellers, men ulykkene som skjer er ofte mer alvorlige.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

På landsbasis er det ca. to branner i tunnel per måned. 40 prosent av disse skjer i fire prosent av tunnelene. Dette er tunneler som har stigning på mer enn fem prosent. Kravet til stigning til tunneler var tidligere maks ti prosent, men i den nye tunnelsikkerhetsforskriften er kravet maks fem prosent stigning.

-  Det som er viktig i tunneler med større stigning enn fem prosent, er å sikre at vi raskt oppdager og identifiserer hendelsen og at vi får rask varsling både til nødetater og til trafikanter. Dette løser vi blant annet med god kameradekning, oppkobling mot vegtrafikksentralen (VTS) som både kan varsle nødetatene og trafikantene i tunnelen ved hjelp av høyttalere eller mulighet til å bryte inn på bilradioen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Tunnelutbedring

Tunnelsikkerhetsforskriften stiller krav til sikkerhets-utrustningen i tunnel, blant annet til vifter og havarinisjer. Statens vegvesen jobber for tiden med å utbedre 200 tunneler i hele landet. Dette er tunneler med lengde over 500 meter på riksveinettet, og arbeidet skal være ferdig i 2019. Utbedringsprogrammet omfatter utskifting av gammelt utstyr, samtidig som ny sikkerhet bygges inn.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS