Restene av den raste brua ble sprengt i mars. Nå skal den bygges opp igjen innen fellesferien 2016.
Restene av den raste brua ble sprengt i mars. Nå skal den bygges opp igjen innen fellesferien 2016.

Utlyser Skjeggestad-kontrakten

Det nye løpet på Skjeggestad bru skal stå ferdig før ferien neste år. Tilbudskonkurransen er nå utlyst.

Publisert Sist oppdatert

Oppstart på bygging av den nye sørgående Skjeggestad bru er i løpet av september 2015. Ferdigstillelse er planlagt til fellesferien 2016.

Tirsdag kunngjorde Statens vegvesen konkurranse om kontrakten på Doffin.

Mofjellbekken bru vest (som er bruas egentlige navn, red. anm.) skal gjenoppbygges etter opprinnelige tegninger med enkelte modifikasjoner og tilkobles eksisterende veg på begge sider.

Les også: Åpner Skjeggestadbrua fredagSkjeggestad bru åpner allerede førstkommende fredag, to dager før planen.

Det som skal bygges er en spennarmert kassebru med konstant høyde og skrå vegger over 6 spenn med største spenn lik 39m. Lengde 229 meter og bredde 12 meter. Begge landkarene og én søyle direktefundamentert til berg (akse 2) er å anse som eksisterende konstruksjoner og er ikke med i tilbudet. Ny bru tilkobles eksisterende landkar og søyle akse 2.

Fristen for å sende tilbud er 25. august. Ytterligere detaljer finnes på Doffin.

Derfor raste det: Utfylling og planering utløste SkjeggestadskredetSkjeggestadskredet, ved Mofjellbekken broer ved E18 i Holmestrand, ble utløst av utfylling- og planeringsarbeid i tiden rett før skredhendelsen.