Åge Haverstad vrakes fra prosjekt

Etter lengre tids krangling om utbygging av fv. 33 hever Statens vegvesen kontrakten til Åge Haverstad AS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Åge Haverstad AS begynte i fjor høst utbyggingen av fv. 33 mellom Langsletta og Totenvika etter å ha blitt tildelt en kontrakt på 166 millioner kroner. Men for noen uker siden stoppet arbeidet opp.

Uenighet mellom entreprenør og byggherre rundt beskrivelsen av grunnforholdene i prosjektet var årsaken. Entreprenør mener det er et markert avvik, og Statens vegvesen mener at grunnforholdene er som forventet.

Kontraktssigneringen: Åge Haverstad AS med tresifret millionkontraktStatens vegvesen har undertegnet kontrakt med Åge Haverstad AS om bygging av fylkesvei 33 mellom Langsletta og Totenvika.

Statens vegvesen ga Åge Haverstad frist til 29. juni med å komme i gang med arbeidet igjen og legge frem en oppdatert fremdriftsplan etter at prosjektet hadde blitt forsinket.

Hever kontrakten

Den planen har ikke kommet, og dermed har Statens vegvesen sett seg nødt til å heve kontrakten.

-Statens vegvesen varslet 17. juni heving av kontrakt på grunn av at entreprenør trappet ned sin virksomhet, samt at de over lengre tid hadde vist mangelfull gjennomføringsevne og svært forsinket fremdrift. I denne forbindelse ga Statens vegvesen også entreprenør frist for innlevering av en plan for resterende arbeid. Planen var et krav fra vår side for at de skulle kunne fortsette arbeidet på anlegget. Entreprenør har nå meddelt at de ikke kommer til å levere plan for videre arbeid. Statens vegvesen må derfor gå til det skritt å heve kontrakt og lyse ut arbeidene på nytt. Dette er beklagelig, men vår jobb er å påse at prosjektet blir gjennomført i henhold til kontrakt og sluttført, og at resultatet blir et veganlegg av god kvalitet, sier prosjektdirektør i Statens vegvesen, Svein Røed.

- I strid med geotekniske prinsipper

Statens vegvesen har innhentet geoteknisk vurdering av forholdene og geoteknisk rapport, og de konkluderer med at gravearbeidene har blitt utført i strid med geotekniske prinsipper og praktiske erfaringer.

- Vi mener vi har håndtert entreprenørs krav og påstander i saken i henhold til kontrakten. På tross av dette så har entreprenør valgt å bryte kontrakten og fjerne de fleste anleggsmaskinene. Dette er svært beklagelig, sier Røed.

Utlysning av kontrakten på nytt er en formell prosess som normalt tar ca. 3 måneder. Ny entreprenør for hoveddelen av anlegget vil mest sannsynlig ikke være på plass før tidligst oktober 2015. Statens vegvesen vil i mellomtiden sørge for så god trafikksikkerhet og god framkommelighet som mulig i anlegget. Det vil være noen mindre arbeider som av sikkerhetsmessige årsaker haster og som vil bli utført før den tid.

Kraftig forsinket

På grunn av konflikten er prosjektet flere måneder forsinket. Veien skulle stått ferdig i oktober 2016, men det blir nå umulig.

- Vi beklager ulempene og utfordringene ved fv. 33 Langsletta-Totenvika som påføres beboerne i området. Dette er leit for alle parter og vi jobber sammen med aktørene for at veganlegget i sin helhet skal bli ferdig så raskt det lar seg gjøre, sier leder for strategisk samferdsel i Oppland fylkeskommune Anita Moshagen.

Varsler søksmål

Åge Haverstad AS har tidligere varslet søksmål mot Østre Toten kommune og Oppland fylkeskommune.

- Grunnlaget for søksmålet er at det er et markert avvik mellom grunnforholdene slik de faktisk er, og det som fremgår av kontrakten, skriver entreprenørens advokat, ifølge Totens Blad.

- Åge Haverstad AS har ikke økonomisk bæreevne til over tid å leve med den situasjonen prosjektet befinner seg i. Åge Haverstad AS vil derfor løpende vurdere en heving av kontrakten med krav om erstatning for å begrense risikoen for partene, prosjektet, omgivelsene og mannskapet, heter det i varselet om søksmål som ble sendt allerede 29. mai.

Åge Haverstad AS sier i brevet at det er gjort mange forsøk på å ta opp problemene med Statens vegvesen: - Disse forholdene er gjentatte ganger forsøkt tatt opp med fylkeskommunens representant - Statens vegvesen Region øst uten at det har ført til en reell dialog mellom partene. Åge Haverstad AS opplever situasjonen slik at saken treneres av Statens vegvesen, heter det i advokatens brev

 

Powered by Labrador CMS