Det har vært hektisk aktivitet på Åsland de siste månedene.
Det har vært hektisk aktivitet på Åsland de siste månedene.

Acciona Ghella tok kontroll over Follobanen

Torsdag 18. juni overtok spansk-italienske Acciona Ghella JV anleggsrådet på Åsland fra AF Gruppen. Nordens største tunnelprosjekt er dermed i gang.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen har hatt hansvaret for de forberedende arbeidene på Åsland, der Follobane-prosjektet er i full gang. Torsdag overtok Acciona Ghella JV, som har hovedentreprisen på driving av Follobanetunnelen mellom Oslo og Ski.

- Oppdraget det siste året har vært å drive to adkomsttunneler på i underkant av én kilometer hver og fylle opp og planere riggarealet for den videre virksomheten på Åsland. Vi har ferdigstilt arbeidene etter planlagt tidsplan, inkludert tunneldrivingen, sier byggleder Simen Thorsen.

Befaringer gjennomført

Slik ser Åsland riggområde ut fra luften per dags dato (juni 2015). Adkomsttunnelene går har inngang nederst til høyre på bildet.
Slik ser Åsland riggområde ut fra luften per dags dato (juni 2015). Adkomsttunnelene går har inngang nederst til høyre på bildet.

Sluttbefaringene med entreprenøren for de forberedende arbeidene på Åsland, AF Gruppen, og byggherren, Jernbaneverket, er gjennomført denne uka. Totalentrenøren, arbeidsfellesskapet Acciona Ghella JV, overtar nå det store riggområdet på 125.000 kvadratmeter.

Torsdag flyttet AG inn i brakkene på Åsland.

- Vi er i rute, og etter noen måneders hard planlegging og jobbing, er vi nå klare til å starte selve arbeidet med Follobanen. Dette er en viktig milepæl for oss, forteller prosjektdirektør Fernando Vara i Acciona Ghella Joint Venture.

Les også: Herrenknecht også på FollobanenDe fire TBM-maskinene som skal brukes på Follobanen vil bli levert av Herrenknecht.

Nordens største

I nært samarbeid med oppdragsgiver Jernbaneverket, samt andre samarbeidspartnere og underleverandører, har dermed Nordens største tunnelprosjekt startet opp.

 - De nødvendige kontrakter, tillatelser og sertifiseringer er på plass. Vi ser frem til å ta fatt på neste fase av dette utfordrende og banebrytende infrastukturprosjektet. Acciona Ghellas organisasjon er et internasjonalt kompetansefellesskap bestående av nordmenn, spanjoler, italienere og andre nasjonaliteter, sier Vara.

Mer om Follobanen:
Delt opp og lyst ut på nyttJernbaneverket fikk bare én tilbyder på innføringen av Follobanen til Oslo S. Nå er kontrakten delt i fire, og første del er nå lyst ut på nytt.
Her trilles 900 tonn på plassSe video av en ukes intens jobbing med Follobanen.
Signerte Norges største kontraktKontrakten på 8,7 milliarder er tidenes største innen jernbaneutbygging.
TBM-kontrakten på Follobanen tildeltNorgeshistoriens største jernbanekontrakt er på 8,7 milliarder kroner, og går til en sammenslutning av to selskaper.  

- Follobanen skal stå ferdig i desember 2021 og vi er avhengig av å følge tidsplan fra første stund, så for oss er dette en viktig milepæl, sier prosjektleder Anne Kathrine Kalager, som har ansvar for den lange tunnelen.

- Også for Jernbaneverket har det vært stor aktivitet for å få tilrettelagt slik at tunnelarbeidet på Åsland kommer i gang som planlagt, sier Kalager.

AF fortsetter

- Samarbeidet med AF har vært bra, og vi har hatt en god tone, sier Simen Thorsen. Han fortsetter nå som Jernbaneverkets byggeleder for drill & blast-arbeidet, som er en del av den store totalkontrakten for EPC TBM med Acciona Ghella.

Riggområdet ligger rett ved E6 sør for Oslo.
Riggområdet ligger rett ved E6 sør for Oslo.

Selv om AF Gruppen nå er ferdig med sitt oppdrag på Åsland, blir de likevel værende. De er nemlig valgt som underentreprenør for AG. AF skal nå sprenge ut to monteringshaller i enden av atkomsttunnelene de selv har drevet.

Les saken: AF Gruppen med Follobane-kontraktVerdien er anslått til 350 mill. kroner.

Disse arbeidene vil foregå i rundt femten måneder til, og etterfølges av montering av fire tunnelboremaskiner i de ferdig utsprengte monteringshallene.

Foruten tunnelaktiviteten, Sintef som måler bergspenninger i tunnelene og grunnundersøkelser, vil det ikke være den helt store aktiviteten på Åsland før etter sommeren.

Verneverdig

Noen av utfordringene som man hittil har møtt på Åsland knytter seg til verneverdig flora og fauna.

- Selv om vi har holdt oss innenfor tidsrammene, er det ikke til å legge skjul på at det har vært utfordringer underveis, innrømmer byggeleder Simen Thorsen.

Det har vært mange berørte parter blant annet i forbindelse med gang- og sykkelveien som passerer riggområdet. En ny gang- og sykkelbro er gjort om til en undergang slik at også hester kan passere. Men nå er gang- og sykkelundergangen åpnet, og det uten ekstra utførelseskostnader.

- Vi har også hatt utfordringer knyttet til ytre miljø. Vi har håndtert alt fra forurenset grunn til en god blanding av rød- og svartelistede arter på samme områder, sier byggelederen.

Rødlistede arter er sjeldne arter eller arter som minker kraftig, og en av disse er spissnutefrosken, som holder til på Åsland. En amfibiedam er bygget for å legge til rette for denne froskearten og liten salamander, som også finnes i området. Svartelistede arter på sin side, er fremmede arter som utgjør en økologisk risiko, og kanadagullris er en av flere planter som er fjernet fra Åsland.

- Kostnadene har blitt høyere enn antatt på ytre miljø, spesielt på grunn av et stort volum forurenset masse. Det er for øvrig ingen overraskelse i seg selv når man graver på en gammel industritomt hvor det har vært asfaltverk, betongblandeverk og entreprenørdrift med maskinoppstilling. I tillegg har vi hatt betydelig utfordringer knyttet til innlekkasje i tunnelen, sier byggelederen.