Lokalt firma kapret stor kontrakt

Anlegg Nord var soleklart lavest og skal bygge ny riksvei 94.

Publisert Sist oppdatert

Altafirmaet Anlegg Nord AS får oppdraget med å utbedre den første etappen av riksveg 94 fra Skaidi mot Hammerfest.   Kontrakten har en verdi på 146 millioner kroner.

Fem andre entreprenører hadde levert tilbud, som varierte fra 174 til 237 millioner kroner. Anlegg Nord var altså soleklart billigst og over 90 millioner kroner lavere enn det dyreste tilbudet som kom fra Veidekke.

Det er 5,2 kilometer mellom Skaidi og Skuggelv som skal utbedres i første omgang. I tillegg kan Anlegg Nord AS få opsjon på arbeidet de neste 3,5 kilometerne fram til Arisberg.

Prosjektleder Knut Lethigangas i Statens vegvesen regner med anleggsstart i juli.

- Vi gleder oss til å komme i gang og ser fram til et godt samarbeid med Anlegg Nord AS, sier Knut Lethigangas.

Arbeidet forventes å være ferdig fram til Skuggelv høsten 2016.

Veien skal utvides slik at bredden blir 8,5 meter, og det blir nye broer ved Skuggelv og Fallebahjokka. Det skal dessuten anlegges gang- og sykkelvei på den delen av veien som er nærmest Skaidi.

I tillegg til arbeidet med selve veien, omfatter kontrakten et oppdrag fra Kvalsund kommune med å oppgradere vann- og avløpsanlegget.