Byggeskikkpris til Statens vegvesen

Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet fikk pris for et godt byrom med stor verdi for Trondheims befolkning.

Publisert Sist oppdatert

Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet viser ifølge juryen hvor viktig det er å skape byrom med kvalitet og å opprette nye forbindelser når nye bydeler skal integreres i byen.

– Juryen er fascinert av mangfoldigheten i friområdet og hvordan stedet tilbyr et vilt og vått møte med fjorden, forklarte varaordfører Knut Fagerbakke.

Han sa videre at Svingbrua med sitt lette og originale rekkverkk har blitt en forlengelse av friområdet. Mens Sjøbadet ligger som en åpen port ut til den utemmede naturen som omgir byen.

Trondheim kommune delte i år ut to byggeskikkpriser, og begge er en honnør til det gode byrommet og de aktører som står bak. Den andre prisvinneren var Agraff, Norconsult og Kirkelig fellesråd i Trondheim for utformingen av Havstein kirkegård. Prisene ble delt ut under en tilstelning i Rådhussalen 28. mai 2015.

Urban fjordpark

Statens vegvesen inviterte til plan- og designkonkurranse i 2009 for utforming av et friområde mot sjøen på området som ble fylt ut for bygging av Nordre Avlastningsvei. Målet var å skape en urban fjordpark som skulle gi byens befolkning mulighet for å komme ned til sjøen, og som skulle innby til aktiviteter. Det skulle også bli en effektiv gang- og sykkelvei mellom Ila og Brattøra. Planleggingen skjedde i samarbeid med kommunen og var en del av en større satsing på «Byen møter vannet.»

Statens vegvesen håpet at dette ville resultere i et nytenkende, helhetlig designgrep for området.

- Det er derfor ekstra  hyggelig å få en pris som anerkjennelse for den jobben som Pir II, SLA og vi har gjort, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen som ledet arbeidet fram til 2012.

- Det har vært et langvarig prosjekt med mange involverte fra flere entreprenører, konsulentfirma og byggherre som skal ha sin del av æren for det resultatet vi ser i dag, sa Aronsen.

Dragkamp

Sjøbadet og første del av friområdet ble bygget ferdig i 2012. Resten tok lengre tid. Det ble en mangeårig dragkamp mellom Riksantikvaren, Trondheim kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen for å finne en akseptabel løsning og finansiering av gang- og sykkelbru.

Etter at Svingbrua åpnet 9. oktober i 2014 har Trondheims befolkning virkelig vist at de setter pris på området. I helgene er det «rene folkevandringen» langs fjorden.

Powered by Labrador CMS