Mellom Vækerø og Filipstad i Oslo, på E18, skal det ikke kjøres elbil i kollektivfeltet i perioden 06.00 - 09.00 inngående og 14.00 – 18.00 utgående.
Mellom Vækerø og Filipstad i Oslo, på E18, skal det ikke kjøres elbil i kollektivfeltet i perioden 06.00 - 09.00 inngående og 14.00 – 18.00 utgående.

Vegvesenet kaster ut elbiler av kollektivfelt

De skal ikke hindre busser og nødetater på visse strekninger i en periode, og må kjøre sammen med «folk flest».

Publisert Sist oppdatert

Vegvesenet prioriterer buss og nødetater under oppgraderingen av tunnelene i Oslo. Elbiler stenges derfor ute fra kollektivfeltene som anlegges forbi anleggsområdene på Ring 3. De nektes også adgang i kollegtivfeltene på E18 vest for Oslo sentrum i rushtiden.

Den sårt tiltrengte oppgraderingen av tunnelene i Oslo skal gi hovedstaden tryggere tunneler. Få omkjøringstraseer for tunnelene i Oslo gjør at Vegvesenet prioriterer buss og nødetater.

- Ikke plass til elbilene

Når oppgraderingen av Smestadtunnelen starter 1. juni, bygger Vegvesenet et eget kollektivfelt forbi anleggsområdet. Her får også nødetater og pasienttransport adgang, men ikke elbiler.

- Vi vet av erfaring at tettheten av elbiler flere steder i hovedstadsområdet skaper utfordringer for bussene, forklarer prosjektleder Hilde Ulvik.

- Når nødetatene nå også må få plass i de samme feltene, er det ikke plass til elbilene. Vi prioriterer derfor nødetater og kollektivtrafikk.

Her er begrensningene

Begrensningene for elbil:

Ring 3 – elbiler får ikke tilgang til kollektivfeltet

E18 -  ingen elbil i kollektivfeltet i perioden 06.00 - 09.00 inngående (øst) / Vækerø-Filipstad og i samme område 14.00 – 18.00 utgående (vest)

Vegvesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket, og skal vurdere hvordan trafikksituasjonen utvikler seg. Når arbeidene med Granfosstunnelen starter høsten 2015, vil man vurdere begrensninger for elbiler også på strekningen Lysaker-Sandvika.

Trangt på Ring 3

Tunneloppgraderingen pågår frem til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli størst i 2016 og 2017. I denne perioden medfører tunnelarbeidet en kapasitetsreduksjon på 55% langs Ring 3.

Vegvesenet ber alle trafikanter ta hensyn til hverandre og være ekstra oppmerksomme i omleggingsfasen.