255 millioner ekstra til vei

Se hvor de ekstra pengene skal brukes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Samferdselsdepartementet øker bevilgningene til veibygging og veivedlikehold med over en kvart milliard kroner i revidert statsbudsjett.

198 millioner kroner skal brukes til flere investeringsprosjekter på riksveiene, 40 millioner kroner går til skredsikring på E39 Romarheimsdalen mens 17 millioner går til utbedringer på riksveier i Sogn og Fjordane og Hordaland etter flomskader i høst, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

De 198 millionene som går til investeringsprosjekter er fordelt slik:

  • 8 millioner til utbedring av Øyakrysset på riksvei 40 i Larvik, Vestfold
  • 10 millioner til delprosjekt Sandnes – Harstadberget på riksvei 9 Setesdalen i Valle, Aust-Agder
  • 20 millioner kroner til forberedende arbeider på E39 Bjørset – Skei i Jølster, Sogn og Fjordane
  • 50 millioner kroner til forberedende arbeider på prosjektet riksvei 70 Tingvoll – Meisingset i Tingvoll, Møre og Romsdal
  • 20 millioner kroner til å starte utbedring av fire broer på E10 i Nordland og Troms: Breisundet bru og Storvalen bru i Moskenes kommune i Nordland,  Gimsøystraumen bru i Vågan kommune i Nordland og E10 Tjeldsundbrua i Skånland kommune i Troms
  • 90 millioner kroner til forberedende arbeider på to delprosjekter på riksvei 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum i Hedmark, og riksvei 555 Sotrasambandet i Bergen og Fjell i Hordaland. Disse prosjektene skal gjennomføres som OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid).

- Høyre-Frp-regjeringen har allerede levert rekordstore budsjetter til infrastrukturbygging. Budsjettet til Samferdselsdepartementet er historisk høyt, og satsingene er høyere enn planlagt i Nasjonal transportplan. For første gang på flere tiår ser vi reduksjoner i vedlikeholdsetterslepet på både vei og jernbane. Vi er opptatt av å følge opp løftet om å ruste opp infrastrukturen i landet, fremskynde utbygging og ta bedre vare på det vi eier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS