Innføringen av Follobanen til Oslo S er et komplisert arbeid med mange hensyn å ta.

Delt opp og lyst ut på nytt

Jernbaneverket fikk bare én tilbyder på innføringen av Follobanen til Oslo S. Nå er kontrakten delt i fire, og første del er nå lyst ut på nytt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Da tilbudsfristen på den såkalte totalkontrakt Oslo S, en av fire store kontrakter på Follobanen, gikk ut i februar, var bare et tilbud kommet inn. Det var i tillegg langt dyrere enn JBV hadde sett for seg, så hele konkurransen ble avlyst.

Les saken: Avlyste Follobane-konkurranse

Kontrakten ble derfor delt opp i fire, og er nå lyst ut på nytt.

Den nye oppdelingen av arbeidet med innføring av Follobanen til Oslo S, skal ikke forsinke ferdigstillelse av Follobanen, sier prosjektdirektør Erik Smith.

Arbeidet ved Oslo S deles inn i to totalkontrakter:

  • Totalentreprise for underbygning/grunnarbeider
  • Totalentreprise for jernbanetekniske arbeider

I tillegg kommer to mindre utførelsesentrepriser:

  • Bygging av kabelkulvert ved Oslo S
  • Riveentreprise for jernbaneteknikk ved Oslo S

Det er kontrakten for bygging av kabelkulvert som nå er lyst ut via TransQ.

Arbeidet omfatter bygging av en plass-støpt betongkulvert/-tunnel for føring av kabler ved Oslo S. Kulverten skal være 420 meter lang, med varierende tverrsnitt. Hele betongkulverten skal legges under bakken. Ved bygging av en så stor kulvert tar Jernbaneverket ikke bare høyde for Follobanens behov for føring av kabler. Kulverten vil også kunne dekke behovet til andre pågående og fremtidige prosjekter, opplyser JBV.

Når det gjelder de øvrige kontraktene for denne ene strekningen av Follobanen, blir riveentreprisen for jernbaneteknikk ved Oslo S lyst ut i løpet av 2015. Totalentreprisen underbygning/grunnarbeider blir etter planen lyst ut i slutten av juni 2015, mens totalentreprisen for jernbaneteknikk ved Oslo S blir lyst ut i 2016.

- Vi har god tro på at den nye kontraktstrategien for innføringen av Follobanen til Oslo S, vil fungere i markedet, sier prosjektdirektør Erik Smith. Hensikten er å sikre at prosjektet gjennomføres innenfor budsjett og til avtalt tid.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS