Statens vegvesen Region nord har gått til anskaffelse av tre ANPR-biler som gjør det mulig å kontrollere kjøretøy fortløpende via skiltgjenkjenning, både ute på veiene og på kontrollstedene.
Statens vegvesen Region nord har gått til anskaffelse av tre ANPR-biler som gjør det mulig å kontrollere kjøretøy fortløpende via skiltgjenkjenning, både ute på veiene og på kontrollstedene.

Hengerne dårligere enn bilene

Statens vegvesen har kontrollert totalt 6000 tungbiler og tilhengere i Nord-Norge i vinter. Av disse var det 488 som fikk kjørenekt eller gebyr.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det går fram av tallene for Statens vegvesens kontroller med tungbiler i vinter, som ble presentert for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under hans kjøretur langs E10 i Nordland mandag 27. april.

Grensekontroll

En stor del av kjøretøyene er kontrollert ved grenseovergangene mens bilene har vært på vei inn i Nord-Norge. Totalt er 159 kjøretøy nektet å fortsette inn i landet, 6 er politianmeldt, mens 323 har fått gebyrer fordi vinterutrustningen ikke har vært forskriftsmessig.

Antall kontrollerte kjøretøy er litt lavere enn vinteren 2013/2014, da 6600 kjøretøy og hengere ble kontrollert.

- Nedgangen skyldes at den siste vinteren har vært noe «snillere», slik at det det ikke har vært like mange perioder med vanskelige kjøreforhold. Dermed har vi satt fokus på andre kontrollpunkter enn vinterutrustningen, som bremser og kabotasje, sier Jørn Simonsen, som er leder for States vegvesens utekontrollseksjon i Region nord.

Kontroll av vinterutristning.
Kontroll av vinterutristning.

 

Tilhengerne dårligst

Sammenlignet med fjoråret er det færre kjøretøy fra land utenfor Norden. Statens vegvesen registrerer en bedring i tilstanden på disse bilene, mens tilstanden på de utenlandske tilhengerne ikke har blitt bedre. Det er også en tendens til at tilhengerne som er kontrollert i Nord-Norge er i noe dårligere tilstand enn landet sett under ett.

Statistikken viser at det ble reagert mot 7 prosent av kjøretøyene og 9 prosent av tilhengerne.

Økt innsats i Nord-Norge

Statens vegvesen har økt antall ansatte i utekontrollen fra 23 til 32 stillinger i vinter, men det er først fra kommende vinter at økningen i antall kontrollører får full effekt en hel sesong. Kontrollørene er plassert fra Mosjøen i sør til Kirkenes i nordøst, og det er særlig i Finnmark og Midtre Troms at innsatsen er styrket for å jobbe mot de viktigste grenseovergangene.

Størst trafikk av tunge kjøretøy er det over Bjørnfjell, Skibotn og Kivilompolo. De to siste har døgnåpne tollstasjoner og trafikken inn til landet kommer derfor også gjennom hele døgnet.

- Kontrollaktiviteten har vært spesielt høy ved disse grenseovergangene, og vil også være det kommende vinter, sier Jørn Simonsen.

Han har ikke registrert at noen grenseoverganger eller spesielle steder i Nord-Norge skiller seg ut.

- Vinterutrustningen er tilnærmet lik på de tunge kjøretøyene uavhengig av hvor i Region nord de er kontrollert, sier han.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS