BEDRING: Selv om det ble funnet maskiner på Intermat som ikke lovlig kan brukes i Europa, ble det avdekket færre ulovlige denne gangen enn forrige gang Intermat ble arrangert. Derfor var tonen også god på CeCe-pressekonferansen. Fra venstre: Sigrid de Vries, Erik Lapine (begge CeCe) og Renaud Buronfosse (CISMA).
BEDRING: Selv om det ble funnet maskiner på Intermat som ikke lovlig kan brukes i Europa, ble det avdekket færre ulovlige denne gangen enn forrige gang Intermat ble arrangert. Derfor var tonen også god på CeCe-pressekonferansen. Fra venstre: Sigrid de Vries, Erik Lapine (begge CeCe) og Renaud Buronfosse (CISMA).

Ulovlige maskiner på Intermat

PARIS (AT.no): På syv stander på Intermat ble det avdekket maskiner det ikke er lov å selge i Europa.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken er at disse maskinene ikke klarer de strenge utslippskravene som finnes i Europa. Maskiner som er produsert for andre markeder i verden kan ha lavere utslippskrav enn vi har i Europa.

Det er den franske foreningen for maskinprodusentene (CISMA) som gjorde undersøkelsen på åpningsdagen av Intermat i Paris. Det ble gjort undersøkelser på 45 stander, og på syv av disse ble det altså funnet maskiner som ikke er lov å selge i Europa.

Satte opp plakat

- Mens undersøkelsene ble gjennomført forklarte vi årsaken til at maskinene ikke kan selges i Europa. Enkelte av utstillerne innså problemet og gikk med på å sette en plakat ved maskinene at disse ikke er klarert for bruk i Europa, sier Eric Lapine.

Lapine er president i CeCe, den europeiske sammenslutningen av produsenter av maskiner til anleggsbransjen, og sjef for Caterpillar-forhandleren i Frankrike. Ulovlige maskiner i Europa er selvfølgelig noe de fleste produsentene misliker sterkt. Maskiner med lavere utslippskrav selges billigere enn maskiner med strenge utslippskrav.

Forbedring

- Vi merket en betydelig forbedring blant utstillerne sammenlignet med samme type undersøkelse på Intermat for tre år siden. Da ble det avdekket minst 30% flere maskiner som ikke var regulert for bruk i Europa, sier Renaud Buronfosse som er direktør i CISMA.