Samhandler om fremtidens bergindustri. Fra venstre: Bård Olav Sugustad, Main Tech, Kari Berntsen, Veidekke, Per Olav Listou og Ole Petter Holsene, begge fra Pon Equipment.
Samhandler om fremtidens bergindustri. Fra venstre: Bård Olav Sugustad, Main Tech, Kari Berntsen, Veidekke, Per Olav Listou og Ole Petter Holsene, begge fra Pon Equipment.

Veidekke og Pon inntar Main Tech

Ifølge Kari Berntsen, leder av Pukk og Grus i Veidekke, må det mer krutt til for å systematisere og bedre norsk bergindustri.

Publisert Sist oppdatert

Fremtidens bergindustri sto sentralt på Main Tech Konferansen 2015 i Trondheim 8.-9. april. Her møttes vedlikeholdspersonell og leverandører innen bergindustri. Fremtidens bergindustri, forbedringsarbeid og hvordan leverandørene kan bidra til mer lønnsom drift var sentrale tema.

Effektiv produksjon

Fokuset var forbedringsarbeid innen gruveindustri, samt hvordan leverandørene kan bidra til effektiv produksjon.

- Nøkkelen er kunnskap – mye kunnskap. Vedlikeholdsstyring og forbedringsarbeid er en dyd av nødvendighet, understreket overingeniør Bård Olav Sugustad i Main Tech.

Han er spesielt opptatt av TPM (Total Productive Maintenance) og har utdanning innen feltet fra Japan.

TPM-konseptet er knyttet til produktivitet, effektivitet, reduksjon av tap, autonome grupper og OEE [Overall Equipment Effectiveness]. TPM har sitt utspring fra Japan og har fått stor oppmerksomhet i vestlig industri.

Fremtidens bergindustri

– Konseptet benyttes i kontinuerlige forbedringsprosesser innen vedlikehold og produksjon. Mange industribedrifter kan vise til svært positive resultater, men det er på langt nær alle som har vært i stand til å ta ut hele forbedringspotensialet, forteller Sugustad.

Han nevner følgende stikkord for fremtidens bergindustri: LEAN, forbedringsarbeid, leverandørkompetanse.

– I tillegg må vi ha lærerike diskusjoner og nytt pågangsmot, understreker han.

Trenger forbedringer

– Våre pukkverker er avhengig av kontinuerlig forbedring. Gjennom systematisk arbeid må vi finne løsningene som omfatter korrigering, planlegging, kontroll og utførelse. Her er TPM og 5S en viktig sjekkliste for å holde orden og ryddighet på alle våre anlegg, sier Kari Berntsen, leder av Pukk og Grus i Veidekke.

Hun understreker behovet for å redusere manuell håndtering ved hjelp av flere transportbånd.

– Vi må fjerne flaskehalser i produksjonen gjennom systematisk planlegging. Kontinuerlig forbedring for oss er å være foroverlent i ledelse- og kulturendring. For å klare dette må vi være ute på anleggene for å observere og utveksle erfaringer med våre ansatte. Sammen kan vi skape forbedringer og muligheter, understreker Berntsen.

Pon-støtte

Hun blir støttet av Ole Petter Holene og Per Olav Listou fra Pon Equipment. Listou er også leverandørenes observatør i Norsk Bergindustri.

På Main Tech Konferansen innledet de om Pon Equipments utstyr, erfaring og kompetanse som hjelper kundene til effektiv produksjon og lavere vedlikeholdskostnader.