Kommunevegdagene 2015

Kommunene har store utfordringer når det gjelder bygging og vedlikehold av kommunale veier. For alle som jobber med dette, arrangerer Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunevegdagene 2015 i Tromsø 18. – 20. mai.

Publisert Sist oppdatert

Blant temaene som er satt på dagsorden, er overvann, konkurs hos kontraktører, vinterdrift og vinterdriftskontrakter, gatelys og trafikklys, veinormer, hovedplan vei, NVDB og samordning av ledninger i grunn, heter det i innbydelsen. Mye blir belyst utfra situasjonen i Tromsø, men det er også en rekke innledere fra andre deler av landet.

Også utstillere er velkomne til å presentere sine produkter på ministands.

Powered by Labrador CMS