Slik vil den nye løsmassetunnelen ved Holven se ut når den blir ferdig.
Slik vil den nye løsmassetunnelen ved Holven se ut når den blir ferdig.

Første norske «steel pipe umbrella»-tunnel

For første gang skal den såkalte rørparaply-metoden brukes i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget vedtok før helgen byggingen av Jobergtunnelen på RV13 i Granvin. Tunnelen skal bli nesten to kilometer lang. I forlengelsen skal det bygges en løsmassetunnel med «steel pipe umbrella» eller rørparaply-metoden. Det er første gang metoden brukes i Norge.

Prosjektet ligger på rikvei 13 mellom Voss og den nye Hardangerbrua, og i forlengelsen av Tunsbergtunnelen som ble åpnet i 2011. Tunsbergtunnelen erstattet den krokete nedstigningen mot Granvinvatnet fra Voss.

Fjerner flaskehals

Med byggingen av Jobergtunnelen vil den siste store gjenværende flaskehalsene på riksvei 13 mellom Voss og Hardanger bli borte. Jobergtunnelen vil bli en to kilometer lang tunnel bak tettstedet Vassenden i enden av Granvinsvatnet.

Sammen med Jobergstunnelen skal det  bygges en 90 meter lang løsmassetunnel  på Holven. Steel pipe umbrella-metoden er brukt tidligere i utlandet, men aldri tidligere i Norge. Særlig i mellom-Europa har den vært mye brukt.

Enkelt fortalt presses stålrør tett sammen inn rundt tunnelprofilen. Dermed blir stålrørene liggende som en skjerm inne i tunnelen. Hver enhet blir 12 meter lang og rørene blir fylt med betong nå etter de er ferdig montert.

Verd å prøve

Deretter starter utgravingen av massene under profilene. Etter hvert som massene graves ut vil det bli montert tverrgående stålprofiler for hver meter. I etterkant når alle massene er fjernet vil tunnel bli støpt.

- Det er en metode som verd å ha prøvd. Vi tror det kan bli den mest utfordrende delen av hele prosjektet. Samtidig venter vi at det vil bli stor interesse rundt dette, sier Lars Magnar Røneid som er prosjektleder i Statens Vegvesen til Avisa Hordaland.

Hensikten med å bruke metoden er å skjeme en vernet edelløvskog i området. Med en tradisjonell betongtunnel i åpen grop måtte det blitt fjernet 200.000 m3 løsmasser. Da ville en kommet svært nære verneområdet også.

Sammen med de to tunnelene er det to strekninger ute i dagen som er med. 750 meter av riksveg 13 skal utbedres sammen med 350 meter av fylkesvei 572.

Anbudsfrist i juni

Prosjektet er nå ute på pris med anbudsfrist 2.juni. Håpet er å komme i gang i august og med ferdigstillelse i juni 2017. Prosjektet vil fjerne både en trafikal flaskehals og en rasutsatt strekning.

Samlet prislapp blir 400 millioner kroner. Prosjektet er en del av Vossopakko og skal delvis finansieres med bompenger.

Trafikken i området har vært stigende de siste årene. Etter at Hardangerbrua åpnet høsten 2012 passerer det 80 flere kjøretøy over Hardangerfjorden enn da ferjene trafikkerte over.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS