Martin Holmquist (t.v.), distriktsleder i Veidekke Industri AS og Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør signerte kontrakten.
Martin Holmquist (t.v.), distriktsleder i Veidekke Industri AS og Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør signerte kontrakten.

Driftskontrakt på 371 mill. kroner

Statens vegvesen Region sør og Veidekke Industri AS signerte mandag 23. mars en kontrakt om drift- og vedlikehold av ca. 375 km riks- og fylkesveier.

Publisert Sist oppdatert

Veiene i kontrakten befinner seg i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og deler av Nedre Eiker. Kontakten som ble undertegnet har en verdi på 371 064 961 kroner.

Drift og vedlikehold

Kontrakten omfatter hovedsakelig rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Oppdraget innebærer også inspeksjon og registrering, beredskap i forbindelse med vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til Statens vegvesen (byggherre).

I tillegg skal Veidekke gi informasjon til publikum og håndtere «andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet».

Kontrakt for fem år

Kontraktsperioden er fra 1. september 2015 til 31. august 2020.

Fakta om veiene:
Område: Drammen, Lier, Røyken, Hurum og deler av Nedre Eiker
Veilengde: 375,2 km, hvorav
83,1 km riksvei
10,3 km gang- og sykkelvei langs riksvei
241,8 km fylkesvei
40,0 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei
Trafikktall: Trafikken i kontrakten varierer fra ca. 360 til ca. 52 000 biler i døgnet