Undergangsprosjekt: Billigste tilbyder 37,8 mill.

Som en del av Bypakke Bodø skal Statens vegvesen forbedre forholdene for de som sykler og går langs riksvei 80.

Publisert Sist oppdatert

Ett av tiltakene er å bygge undergang ved Hunstadsenteret.

Tre firma konkurrerer om oppdraget:
M3 Anlegg AS, 37.865.853 kroner
Thore Magnussen og Sønn AS, 58.727.312 kroner
Bernhardsen Entreprenør AS, 49.517.194,63 kroner

- Nå skal vi kontrollregne tilbudene, og vi tar sikte på å signere kontrakt med en av entreprenørene i slutten av april, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Statens vegvesen.

Ferdig 2015

Byggingen skal etter planen starte til våren og være ferdig høsten 2015.

Selve undergangen er ca. 31 meter lang, 5 meter bred og har en fri høyde på 3,5 meter. I tillegg skal det bygges til sammen 335 meter ny gang- og sykkelvei i tilknytning til undergangen. Det blir dessuten ca. 100 kvadratmeter natursteinsmur.

Undergangen gir bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for de myke trafikantene. Samtidig får krysset bedre kapasitet til å ta imot trafikken som skal omdirigeres dit i anleggsperioden på Hunstadmoen.

Bakgrunn for prosjektet

Riksvei 80 er hovedadkomsten til Bodø fra øst. Gang- og sykkelveien langs riksvei 80 er en del av det sammenhengende sykkelveinettet i Bodø. Krysset ved Hunstadsenteret er sterkt trafikkert og en barriere for effektiv og rask sykling til og fra byen.