NCC-prosjekt ble Årets anlegg 2014

Løsmassetunnelen i Trondheim ble vinner av Årets anlegg 2014.

Publisert Sist oppdatert

Kåringen fant sted under Byggedagene i Oslo. Løsmassetunnelen er en del prosjektet Strindheimstunnelen på E6 i Trondheim, og regnes som ett av de mest utfordrende veiprosjektene i Norge.

Prosjektet gikk ut på å etablere en betongtunnel gjennom kvikkeliere, i en bydel som har både vernet bebyggelse og stor kryssende gjennomgangstrafikk på bilvei, gangveier og jernbane. 

Først i verden

Prosjektet var det første i verden der det ble tatt i bruk en innboret rørspunt, som spuntvegger i en byggegrop. Dette ga ekstra stivhet og styrke, og bidro vesentlig til sikring mot vanninntrenging i overgang mellom leire og fjell i spuntlinja.

- Gratulerer til byggherre Statens vegvesen. Høy teknisk og operativ kompetanse bidrar til at NCC løser store og krevende infrastrukturprosjekter, sier adm. direktør i NCC Construction Norway, Håkon Tjomsland.

Smal byggegrop

For å ivareta miljøet rundt byggeplassen ble det etablert en smalest mulig byggegrop, noe som gjorde at antallet vernede hus som måtte flyttes i byggetiden kunne reduseres betydelig i forhold til de opprinnelige planene. I tillegg var det viktig å ta hensyn til myke trafikanter og naboer.

- Det var viktig for oss å sikre at berørte parter, naboer og trafikanter, fikk en så god opplevelse som mulig av byggeprosessen, sier Tor Helge Nordstrøm, distriktssjef i NCC Construction Norway.

Prisen for Årets anlegg 2014 er en av flere viktige priser og nominasjoner NCC har fått de siste årene. I fjor var NCC Property Development og NCC Construction nominert til Årets bygg 2013 og i 2013 mottok NCC Construction prisen for Årets innovasjon, for prosjektet Snøsmelteanlegget SS «Terje».