Svansen og de fire, uavhengige gripearmene i full strekk.
Svansen og de fire, uavhengige gripearmene i full strekk.

Husker du: Selvlagd svans for kvistkjøring

Husker du saken om den selvlagde svansen for kvistkjøring i Anlegg&Transport nummer 5 , 2005? Den er skrevet av Hans Fossum og gjengis som den sto på trykk.

Publisert Sist oppdatert

Når 10.000 m3 skog avvirkes, blir det atskillig mengder kvist og grønt igjen på hogstfeltet. Når så hogstplassen skal bebygges, må kvisten ut av «skauen». Det kan skje på flere måter, men på Eggemoen på Ringerike konstruerte utbyggeren like godt sitt eget redskap – en kvistsvans.

Tronrud Gruppen på Ringerike kjøpte Eggemoen flyplass i 1999. Området på 1200 dekar ryddes nå, og i løpet av juni starter grunnarbeidene på det første bygget i Eggemoen Næringspark.

20.000 stubber

Det er innovatør og helikopterflyger, Ola Tronrud, og Tronrud Gruppen som er i gang med utvidelse av den 800 meter lange flystripa til det dobbelte, samt hogst/rydding av et 150 meter bredt og 2,2 km langt belte på hver side av stripa. Avvirkningen på ca. 10.000 m3 (mest furu) er nylig avsluttet, og nå pågår bryting og utkjøring av et tjuetusentalls stubber samt bortkjøring av betydelige mengder hogstavfall. Det er til sistnevnte arbeidsoperasjon Ola Tronrud har konstruert den spesielle svansen.

Fire «gripearmer»

Svansen som sitter på en ny Cat 966G-Serie II hjullaster (26 tonn), ble tatt i bruk i mars etter at Ola Tronrud hadde skissert idéen ned på et lite stykke papir for Trond Gomnes (36) som har jobbet hos Tronrud siden han var 15 år gammel. Gomnes grep sveisepistolen og gikk til verket sammen med kollega Gunnar Hafnor.

Svansen veier ca. 1,8 tonn og har en bredde (eller lengde om man vil) på ca. 3,5 meter. Med de fire «gripearmene» (se bilder) nedslått, har svansen en høyde på 2,3 m og ca. 7 meter bredde.

Svansens hovedkonstruksjon består av 120x200x6 mm rør og de fire «gripearmene» med lengde 2,3 m (med fire knekk) er sveiset sammen av 80x80x5 mm rør, mens de syv 1,2 meter lange gaflene/tennene består av 120x12 mm flatjern og 6 mm stålplater sveiset på sidene av gaflene. Svansveggen inn mot redskapsfestet er sveiset sammen av 250x20 mm flatjern.

10-15 m i et jafs

Svansen har kapasitet på 10-15 m3 kvist i sin favn. De fire gripearmene som er koblet til 3-funksjonshydraulikken, har hver sin sylinder og er uavhengig av hverandre. Det innebærer at om ei rot ligger godt skjult i kvisthaugen, vil den bli klemt på plass av den nærmeste gripearmen.

Kjøring av kvist er lett bør for den 26 tonns tunge Cat-lasteren som har 264 hk (194 kW) under panseret og maks. hydraulikkapasitet på 375 l/min. En avgjørende faktor for at Ola Tronrud valgte akkurat denne maskinen, er at den er utstyrt med el-hydrauliske spaker. I parentes nevner vi også at den har Auto-Dig (automatisk skuffefylling av ferdigvare).

Hogstavfallet legges i hauger i skogkanten, og etter 4-5 år skal haugene kjøres gjennom sikteverk for å ta ut matjorda.

Foruten bortkjøring av hogstavfallet, brukes også «Svans-Cat’n» til transport av tømmerstokkene frem til velta.

Hjullasterskuffe på gravemaskin

De kreative ringerikingene tar også om kort tid i bruk en sjelden maskinløsning på Eggemoen: En 60 tonns gravemaskin med 5 m3 hjullasterskuffe, som skal brukes til å fjerne toppdekket før byggestart. Gravemaskinen vil laste direkte i en Moxy-dumper.

STILLING LEDIG: